PL EN


2015 | 1/2015 (18) | 72-82
Article title

Sposoby zapobiegania destrukcyjnym konfliktom w firmie rodzinnej – studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Methods of the prevention of conflict in the family business - the case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cechą charakterystyczną firm rodzinnych jest to, że ściśle łączą one dwa obszary życia ludzkiego – rodzinę oraz sferę zawodową. To specyficzne połączenie może być źródłem siły i sukcesu przedsiębiorstwa, ale jednocześnie stanowi przyczynę wielu problemów. Jednym z takich zagrożeń jest wysoki potencjał do potencjalnie destrukcyjnych konfliktów. Celem tego artykułu jest identyfikacja działań stosowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa rodzinne osiągające sukces rynkowy w celu ograniczenia tego ryzyka. Na podstawie studium przypadku jednej z takich firm autor ustalił następujące możliwe rozwiązania: jasne i konsekwentnie przestrzeganie zasad dotyczących podziału zysku; dbanie o to, by członkowie rodziny nie zajmowali równorzędnych stanowisk kierowniczych oraz wspieranie członków rodziny przy zakładaniu i prowadzeniu swoich własnych firm. Na tej podstawie można wnioskować że w badanym przypadku decydującą rolę odegrały szeroko rozumiane czynniki instytucjonalne.
EN
The characteristic attribute of family companies is that they closely connect two areas of human life – family and work. This specific connection can be source of strength and the success of company, but at the same time is the cause of many problems. Example of such threat is high risk of destructive conflict. The purpose of this article was to determine how the risk is limited in practice by family businesses that achieve success. Based on a case study of one such company author established the following possible solutions: clear and consistently adhered rules on the distribution of profit; making sure that members of the family do not occupy equivalent positions of leadership and support for family members in establishing and running their own businesses. On this basis it can be concluded that the broad institutional factors in the examined case played a key role.
Year
Issue
Pages
72-82
Physical description
Dates
published
2015-07-15
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, mateusz.kabut@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aa62612-c714-4977-93fa-9e8c95c35c7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.