PL EN


Journal
2016 | 18 | 21-26
Article title

The Role of the Holy Spirit in Human Deification

Content
Title variants
PL
Rola Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article focuses on introducing the teaching on the Holy Spirit and His relation with man. This article’s main objective is to demonstrate the role of the Holy Spirit in human deification (theosis) and the experience of human relations with the Holy Spirit in Orthodox theology. When speaking of the gifts of the Holy Spirit and His grace, Orthodox theology also speaks of the kenosis of the Third Person of the Holy Trinity and human participation in the Holy Spirit.
PL
Niniejszy artykuł skupia się na przedstawieniu nauki o Duchu Świętym w Jego relacji z człowiekiem. Podstawowym celem jest ukazanie roli Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka i doświadczenia relacji człowieka z Duchem Świętym w teologii prawosławnej. Mówiąc o darach Ducha Świętego i Jego łasce, prawosławna teologia mówi zarówno o kenozie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, jak i o osiągalnym dla człowieka uczestnictwie w Duchu Świętym.
Journal
Year
Volume
18
Pages
21-26
Physical description
Contributors
 • Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
References
 • Afanasyev, M. (2002). Kościół Ducha Świętego. (H. Paprocki, Trans.). Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.
 • Alfeyev, H. (2009). Misterium wiary. Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej. (J. Charkiewicz, Trans.). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.
 • Boska Liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma. (2001). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.
 • Bulgakov, S. (1992). Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego. (H. Paprocki, Trans). Warszawa, Białystok.
 • Evdokimov, P. (1964). Prawosławie. Warszawa.
 • Leśniewski, K. (2014). Antropologia w pismach współczesnych teologów prawosławnych. Elpis, (12), 71–95.
 • Lossky, V. (1983). The Vision of God. Crestwood, New York: SVS Press.
 • Ławreszuk, M. (2014). Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego. Elpis, 16, 33–41.
 • Ławreszuk, M. (2014). Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Łosski, W. (1989). Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego. Warszawa: PAX.
 • Osipow, A. (2011). Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy. Teologia zasadnicza. (H. Paprocki, Trans.). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.
 • Paprocki, H. (2012). Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Elpis, 14(25-26), 11–39.
 • Schmemann, A. (2000). Of Water and the Spirit. A Liturgical Study of Baptism. Crestwood, New York: St Vladimir’s Seminary Press.
 • St. John of Damascus. (1969). Wykład wiary prawdziwej. (B. Wojkowski, Trans.). Warszawa.
 • St. Serafim of Sarov. (2008). Ogień Ducha Świętego. (H. Paprocki, Trans.). Kraków.
 • The Holy Bible, New Revised Standard Version. Nashville, Tennessee. Wagner, G. (1974). Der Heilige Geist als offenbarmachende und vollende Kraft. Das Zeugnist der orthodoxen Tradition. [w:] Erfahrung und Theologie des Heiligest Geistes. Kösel.
 • Ware, K. (1999). Prawosławna droga. (Siostra Nikolaia, Tłum.). Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.
 • Алымов, В. (b.d.). Лекции по Исторической Литургике (maszynopis.). Holy Trinity Orthodox School.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aa77db1-38c1-406d-934b-71433aff38af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.