PL EN


2016 | 2(6) | 123-136
Article title

Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu była ocena poziomu jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Panuje powszechne przekonanie o wysokiej jakości polskiej żywności. Inni badacze twierdzą, że wysoka jakość dotyczy niewielkiej części sektora żywnościowego (produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne). Część autorów twierdzi, że aktualnie na rynku żywności mamy do czynienia z problemem systematycznego pogarszania się jakości żywności, a o tym świadczą choćby różnego rodzaju „afery żywnościowe” i proceder jej fałszowania. Przeprowadzona analiza wykazała, że trudno jednoznacznie ocenić poziom jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury badanego przedmiotu, w tym licznych, wybranych sprawozdań i raportów pokontrolnych różnych organizacji badających jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce, m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Najwyższej Izby Kontroli, Inspekcji Handlowej. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia, bo obszerność zagadnienia nie pozwoliła zająć się wszystkimi aspektami jakości i bezpieczeństwa żywności.
Keywords
Year
Issue
Pages
123-136
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aa84e8b-2a43-4c12-9890-49c9e6095378
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.