PL EN


2016 | 4 | 183-195
Article title

Altruism as an attitude desirable for society - upbringing demands

Authors
Content
Title variants
PL
Altruizm jako społecznie pożądana postawa - postulaty wychowawcze
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Altruism denotes acting for the sake of other people. It is a favor which is conscious, voluntary and selfless. Understood as help, altruism can be offered in different areas of a human’s life. Its main idea relies on giving material, informational, emotional and spiritual help. It should be emphasized that altruism is of very universal character, because its fundamental assumption is to care for every human being regardless of their social background, culture or nationality and world outlook. Developing altruistic patterns of behavior among children and youth may be an effective counterbalance to the commonly encountered egoistic relations and growing indifference for the needs of other people. The shaping of altruistic behaviors is a challenge for both parents – natural educators, and teachers – professional educators. Creating effective educational influence always require a just diagnosis of the start point. This is why in this article, apart from genesis and development of altruism, the author presented opinion of modern youth about this form of human activity. This article shows experience of young people connected with altruism. Practical conclusion for parents and teachers, that may be a proposition to create altruism – shaping influence on children was also presented in this research.
PL
Altruizm jest działaniem na korzyść drugiego człowieka. To wyświadczanie przysługi w sposób świadomy, dobrowolny oraz bezinteresowny. Pomoc altruistyczna może być realizowana w różnych sferach życia. Warto podkreślić, że altruizm ma bardzo uniwersalny charakter, ponieważ wyraża się w trosce o dobro każdej jednostki, bez względu na jej pochodzenie społeczne, przynależność kulturową, narodową czy światopogląd. Rozwijanie altruistycznych postaw dzieci i młodzieży może być skuteczną przeciwwagą dla pełnych egoizmu relacji międzyludzkich, dla narastającego we współczesnym świecie zobojętnienia na potrzeby drugiego człowieka. Kształtowanie postaw altruistycznych jest niełatwym zadaniem, wobec realizacji którego stają dziś zarówno rodzice jako wychowawcy naturalni, jak i nauczyciele – wychowawcy profesjonalni. Projektowanie skutecznych oddziaływań wychowawczych zawsze wymaga rzetelnej diagnozy stanu wyjściowego. Dlatego też w tekście tym oprócz genezy i rozwoju działalności altruistycznej przedstawiono odniesienie współczesnej młodzieży do tej formy ludzkiej aktywności. Ukazano także doświadczenia młodych ludzi w zakresie realizacji działalności altruistycznej. Zaprezentowano również wnioski praktyczne stanowiące dla rodziców i nauczycieli pewną propozycję dla konstruowania oddziaływań wychowawczych skierowanych na kształtowanie postawy altruistycznej.
Year
Volume
4
Pages
183-195
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Aronson E., Człowiek – istota społeczna, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Chrapek J., Dzielmy się miłością, „Wychowawca” 2010, nr 2.
 • Dąbrowska I.E., Dwa miliony wolontariuszy, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 6.
 • Garczyński S., O dawaniu, PWN, Warszawa 1985.
 • Gołąb A., Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy innym [w:] Osobowość a społeczne zachowania się ludzi, ed. J. Reykowski, KiW, Warszawa 1976.
 • Hajduk B., Hajduk E., O pomocy skutecznej i nieskutecznej, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 • Horbaczewski D., Nabywanie umiejętności altruistycznych, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 10.
 • Kanios A., Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 • Łobocki M., Altruizm a wychowanie, Wyd. UMCS, Lublin 2004. Łobocki M., Altruizm [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Wyd. Impuls, Kraków 2002.
 • Moscovici S., Psychologia społeczna w relacji ja – inni, WSiP, Warszawa 1998.
 • Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1986.
 • Szuster A., W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2005.
 • Śliwak J., Osobowość altruistyczna, Wyd. KUL, Lublin 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aa85ca9-45c1-4c96-b018-a859debdf77a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.