PL EN


2006-2007 | 48-49 | 7-24
Article title

Rosyjska książka rękopiśmienna. Zarys problematyki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Rękopisy   Rosja   Pismo  
EN
Year
Volume
Pages
7-24
Physical description
Contributors
author
 • BIBLIOTEKA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
References
 • Birkenmajer A., Książka rękopiśmienna, [w:] Studia bibliologiczne, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1975, s. 264-283.
 • Dahl S., Dzieje książki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1965.
 • Dianowa T.W, Staropieczatnyj ornamient, [w:] Drevne-russkoe iskusstvo: rukopisnaâ kniga. Sb. 2, Moskva: "Nauka", 1974, s. 296-299.
 • Drevne-russkoe iskusstvo: rukopisnaâ kniga. Sb. 2, Moskva 1976.
 • Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, wyd. 3, Warszawa; Wrocław: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983.
 • Hasało: Cynober [ros. ‘kinowar’], [w:] Małek E., Wawrzyńczyk J., Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej, wyd. 2 popr. i uzup., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, s. 43.
 • Hasło: Trebnik, [w:] Małek E., Wawrzyńczyk J., Mały słownik terminologiczny literatury, folkloru i kultury staroruskiej, wyd. 2 popr. i uzup., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, s. 90.
 • Istrin V.A., 1100 let slavânskoj azbuki (863-1963), Moskva: Akad. nauk SSSR, 1963.
 • Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Starowiercy w Polsce i ich księgi, Olsztyn: OBN, 1995.
 • Karskij E.F., Slavânskaâ kirillovskaâ paleografiâ, Leningrad: Izd. Akademii Nauk SSSR, 1928.
 • Kiparskij W., Oproischoidienii głagolicy, [w:] Kliment Ohridski: materiali za negovoto čestvuvane po slučaj 1050 godini ot sm''rtta mu, [red. kom. Dimit''r Angelov et al., Sofiâ: B''lgarska Akademiâ na Naukite, 1968.
 • Kiseleva L.I., Zapadnoevropejskaâ rukopisnaâ i pečatnaâ kniga XIV-XV vv: kodikologičeskij i knigovedčeskij aspekty, Leningrad: Izdatel'stvo "Nauka" Leningradskoe otdelenie, 1985.
 • Knâževskaâ T.B., Rukopisnaâ i pečatnaâ kniga, Moskva: "Nauka", 1975.
 • Kostiuchina L.M, Nowowizantyjskij ornamient, [w:] Drevne-russkoe iskusstvo: rukopisnaâ kniga. Sb. 2, Moskva: "Nauka", 1974, s. 265-266.
 • Kuraszkiewicz W., Gramoty nowogrodzkie na brzozowej korze. Z. A-B, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957.
 • Lazarev V.N., Drevnerusskoe iskusstvo XV - načala XVI vekov, Moskva: Izdat. Akad. Nauk, 1963.
 • Lehr-Spławiński T., Bartula Cz., Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym, wyd. 6 popr. i uzup., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1973.
 • Lehr-Spławiński T., O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań: Wydaw. Instytutu Zachodniego, 1946.
 • Lehr-Spławiński T., Początki Słowian, Kraków: Wydaw. SS UJ, 1946.
 • Lehr-Spławiński T., Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957.
 • Levin Š.M., [et al.], Kratkij očerk istorii russkoj kulʹtury: s drevnejšich vremen do 1917 goda, Leningrad [etc.]: Izd-vo "Nauka", 1967.
 • Małecki M., Najstarszy literacki język Słowian, Kraków: Wydaw. Studium Słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1947.
 • Mirovič A. [i. e. Mirowicz A., [et al.], Bol'šoj russko-pol'skij slovar'. 2, P-Â. Wielki słownik rosyjsko-polski, Moskva: Sovetskaâ Enciklopediâ; Varšava: "Vedza Povšechna", 1970 (Leningrad: Druk. im. E. Sokołowej), s. 1246.
 • Moszyński L., Język Kodeksu Zografskiego. Cz.1, Imię nazywające (rzeczownik), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1975.
 • Moszyński L., Rzeczowniki złożone Synajskiego Pateryka na tle złożeń kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego, „Slovo” (Zagrzeb) 1974, nr 24.
 • Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Najdawniejsze zabytki języka polskiego, oprac. W. Taszycki, wyd. 2, przejrz., Wrocław: Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, [1950].
 • Perczyńska B., Fleksja imienna w Pateryku Synajskim na tle innych zabytków ruskich XI wieku i kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1987.
 • Podobiedowa O.I., Priedisłowie [do części Ornamientika russkich rukopisiej XI-XVII wieków], [w:] Drevne-russkoe iskusstvo: rukopisnaâ kniga. Sb. 2, Moskva: "Nauka", 1974, s. 200.
 • Powieść minionych lat. Charakterystyka historycznoliteracka, przekł. i komentarz Franciszek Sielicki; red. Marian Jakóbiec, Wiktor Jakubowski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 • Rott-Żebrowski T., Kirillovskaâ čast' Rejmsskogo Evangeliâ: lingvističeskoe issledovanie, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1985.
 • Rott-Żebrowski T., Historia pisma ruskiego, wyd. 2 rozsz., Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1987.
 • Rott-Żebrowski T., Kievskij missal: lingvističeskoe issledovanie, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1987.
 • Rott-Żebrowski T., Pismo i fonetyka Izbornika Światosława z 1076 roku na tle pisma i fonetyki zabytków ruskich XI w. i kanonu starosłowiańskiego: rozprawa habilitacyjna, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1974.
 • Rozov N.N., Russkaja rukopisnaja kniga: ėtjudy i charakteristiki, Leningrad: Izd. Nauka, 1971.
 • Ščepkin V.N., Russkaja paleografia, Moskva: Izd. "Nauka", 1967.
 • Ščepkin V.N., Tieratoiogiczeskij ornamient, [w:] Drevne-russkoe iskusstvo: rukopisnaâ kniga. Sb. 2, Moskva: "Nauka", 1974, s. 219.
 • Semkowicz W., Paleografia łacińska, wyd. 2 popr., Kraków: Universitas, 2002.
 • Słoński S., Gramatyka języka starosłowiańskiego (starobułgarskiego), Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950.
 • Svirin A.N., Iskusstvo knigi drevnej Rusi XI-XVII vv, Moskva: Izd-vo Iskusstvo, 1964.
 • Szulgina E.W., Bałkańskij ornamient, [w:] Drevne-russkoe iskusstvo: rukopisnaâ kniga. Sb. 2, Moskva: "Nauka", 1974, s. 240.
 • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, wyd. 5 nowe, przejrz. i zm. ,Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 • Tihomirov M.N., Drevnââ Rus', Moskva: "Nauka", 1975.
 • Trubeckoj N.S., Altkirchenslavische Grammatik: Schrift-, Laut- und Formensystem, Wien: In Kommission bei Rudolf M. Rohrer, 1954.
 • Vzdornov G.I., Iskusstvo knigi v Drevnej Rusi: rukopisnaâ kniga Severo-Vostočnoj Rusi XII-načala XV vekov, Moskva: Iskusstvo, 1980.
 • Wojtowicz M., Początki pisma słowiańskiego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000.
 • Zezina M.R., Košman L.V., Šul'gin V.S., Istoriâ russkoj kul'tury, Moskva 1980.
 • Żukowskąja L.P., Swiaz’izuczenija izobrazitielnych sriedstw i tiekstołogiipamiatnika, [w:] Drevne-russkoe iskusstvo: rukopisnaâ kniga. Sb. 2, Moskva: "Nauka", 1974, s. 59.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aa8f390-9e9e-443c-bd7f-bcbb2981c342
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.