PL EN


2013 | 5 | s. 137-144
Article title

Formy publicznoprawne współdziałania powiatów i województw

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy możliwości zrzeszania się, jakie daje jednostkom samorządu terytorialnego artykuł 172 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Autorka skupiła się na formach współdziałania powiatów i województw, do których zalicza się związki, porozumienia oraz stowarzyszenia. Każda z form została przez autorkę scharakteryzowana i poddana analizie.
EN
This article refers to the right to associate which units of local government have under Article 172 of the Constitution of the Republic of Poland. The author focused her attention upon the range and forms of voluntary co-operation between poviats and voivodeships, i.e. federations, agreements and associations. The results of the analysis allowed the characterization of each of these forms of co-operation.
Year
Volume
5
Pages
s. 137-144
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aab8064-2632-4f01-836c-a4de6562de6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.