PL EN


2016 | 37 | 3 | 181-190
Article title

Czasopiśmiennictwo alumnów polskich seminariów duchownych do 1918 r. (według stanu badań na koniec 2015 roku)

Authors
Content
Title variants
EN
Periodicals of Polish Seminarists Before 1918. (According to the State of Research at the End of 2015)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Studies on alumni periodicals before 1945 completely ignored the journals edited and published by the students of Polish seminaries. Similarly, biographies of Catholic writers or studies regarding diocesan and religious seminaries in Poland failed to take into account the rich history contained in students’ articles and chronicles, ignoring even such nationwide titles as “Przedświt” from Wrocław. The author of the present article provides information on the periodicals edited by the students of Polish seminaries before 1918.
Year
Volume
37
Issue
3
Pages
181-190
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
author
 • socjolog, absolwent KUL i UKSW, członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.
References
 • „Eos” [z dnia 17 listopada 1920 r.].
 • „Głos Studenta”.
 • Encyklopedia Katolicka Tom I-XX, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 1973-2014.
 • Grzybowski M.M., Duchowieństwo Diecezji Płockiej. Wiek XX. Tom 1. Część 2, Płock 2008 s. 126-127.
 • Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944. Oprac. i red. Zygmunt Zieliński, Lublin 1981.
 • Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Teczka pt. Wspomnienia alumnów seminarium duchownego we Włocławku 1887-1915), regał 08/2.
 • Dwadzieścia pięć lat w służbie Chrystusa, Caritas, 1-2 (1939), s. 2.
 • Ksiądz Rektor wśród nas, Caritas, 1-2 (1939) nr 1-2, s. 4-8.
 • Mieczkowski J., Tematyka liturgiczna na łamach kleryckiego pisma „Tempus Liberum” w okresie międzywojennym, Liturgia Sacra”. Liturgia - Musica - Ars. Półrocznik Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 1(33) 2009, s. 101-114.
 • Mikołajczyk Zbigniew Kazimierz [Rec.], Ks. Jerzy Zając, Sursum Corda. Czasopismo studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Część I. Lata 1925-1939, Płock 2010, ss. 287, Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2/2014, s. 265-267.
 • Od Redakcji, „Eos”. Zeszyt II [z 18 lutego 1921 r.] s. 1.
 • Pluta Franciszek, Z dziejów „Charitasu”, „Charitas”. Pisemko alumnów Seminarium Duchownego w Łucku, 1 (1931), s. 2.
 • Przedmowa [w] Rozprawki opracowane przez br. br. Kleryków nowicjatu lwowskiego OO. Dominikanów, Lwów 1896-1897.
 • Rogalski Czesław, Z okazji dziesięciolecia istnienia „Sursum Corda […], „Sursum Corda”, 4(41) 1935, s. 23.
 • Rulka Kazimierz, „Przedświt” - Czasopismo alumnów polskich seminariów duchownych w latach 1918-1931 [w] Teologia i Człowiek. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK, 12 (2008), s. 215-229.
 • Rulka Kazimierz, Czasopisma kleryckie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, Edukacja - Kultura - Teologia, Toruń 2003, s. 289-300.
 • Wąsowicz Jarosław, „Exsul” - Pismo więźniów obozu przejściowego dla duchowieństwa w Lądzie n. Wartą, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 2004, s. 135-139.
 • Wśród najmniejszych., „Caritas” 1-2 (1939), s. 8-11.
 • Zając Jerzy, Boje i pobojowiska w czasopismach studentów polskich seminariów duchownych do 1945 roku, Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3 (2015), s. 87-101.
 • Zając J., Czasopisma studentów polskich rzymsko-katolickich seminariów duchownych diecezjalnych [bez jednodniówek] wydawane do 1945 r. Tytuły, lata i miejsca wydania ich pierwszych numerów, Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3(2015), s. 221-222.
 • Zając J., Czasopisma studentów polskich rzymsko-katolickich seminariów / instytutów zakonnych [bez jednodniówek] wydawane do 1945 r. Tytuły, lata i miejsca wyd. ich pierwszych numerów, Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3 (2015), s. 222.
 • Zając J., Druh-Друг-Amicus, w: Slawistyczni studii: lingwistyka, literaturoznawstwo, dydaktyka. T. 1, red. J. Zając, K. Leśniewski, P. Kopiec, M. Torczyński, Chmielnicki 2015 s. 230-239.
 • Zając J., Z polskich źródeł do historii ziemi łuckiej, w: Slawistyczni studii: lingwistyka, literaturoznawstwo, dydaktyka. T. 1, red. J. Zając, K. Leśniewski, P. Kopiec, M. Torczyński, Chmielnicki 2015, s. 239-248.
 • Zając J., Nieznane fragmenty czasopism seminaryjnych mówiące o życiu duchowym w Łucku czasu II Rzeczypospolitej, Niepodległość i Pamięć. Czasopismo humanistyczne, 3(51) 2015, s. 143-158.
 • Zając J., Prasa alumnów katolickich seminariów duchownych w Polsce do 1945 r. wobec wyznań, obrządków i kultur (W poszukiwaniu dialogu), Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 (2014), s. 127-137.
 • Zając J., Regionalizm w prasie studentów polskich seminariów duchownych (do 1945 roku), Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2 (2014), s. 69-78.
 • Zając J., Tematyka bezpieczeństwa polskiej tożsamości kulturowej w „Aurorze Serafickiej - czasopiśmie braci franciszkańskiej z Granby (USA, stan Massachusetts), Zeszyt Naukowy. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 3 (2015), s. 177-184.
 • Zając J., Tropem ks. Jana Żukowskiego… O cierpieniu w świecie zwierząt, w: Rozród koni. Wybrane zagadnienia, red. Z. Gajewski, A. Wehrend, Warszawa 2015 s. 279-283.
 • Zając Jerzy. 2010. Sursum Corda. Czasopismo studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Część I. Lata 1925-1939, Płock.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aacc199-9b7b-4712-92b4-86f350e43f93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.