PL EN


2018 | 28 | 3 English Online Version | 35-43
Article title

“… cum statuti tanta sit auctoritas, ut eius praeceptione omnia nobis conserventur.” Some Remarks on Wioletta Pawlikowska-Butterwick and Liudas Jovaiša’s Vilniaus ir Žemaičių Katedrų Kapitulų Statutai

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the edition of the statutes of the chapters of Vilnius and Samogitia authored by Wioletta Pawlikowska-Butterwick and Liudas Jovaiša. The presentation is preceded by a description of the history of both dioceses and remarks on the role of statutes as the source of the particular law of both chapters. Some space was devoted to the authors of the statutes and related issues. The editorial basis and the critical apparatus were discussed. Finally, attention was drawn to the illustrations accompanying the edition.
Contributors
  • Faculty of Law, Canon Law and Administration, the John Paul II Catholic University of Lublin
References
  • Błaszczyk, Grzegorz. Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1993.
  • Fijałkowski, Tadeusz. “Piotr Rojzjusz—polski romanista XVI wieku. Zarys problematyki.” In Z dziejów polskiej kultury umysłowej w XVI i XVIII wieku, 7–76. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1976.
  • Kasabuła, Tadeusz. Ignacy Massalski biskup wileński. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998.
  • Kasabuła, Tadeusz. “Prałatury i kanonie de gremio Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym.” Rocznik Teologii Katolickiej 15, no. 1 (2016): 127–47.
  • Krahel, Tadeusz. “Początki organizacji kościelnej na Litwie.” In Diecezja wileńska. Studia i szkice, by Tadeusz Krahel, edited by Tadeusz Kasabuła and Adam Szot, 57–68. Białystok: Wydawnictwo św. Jerzego, 2014.
  • Krahel, Tadeusz. “Spory graniczne między diecezją żmudzką i wileńską w XVI–XVIII wieku.” In Diecezja wileńska. Studia i szkice, by Tadeusz Krahel, edited by Tadeusz Kasabuła and Adam Szot, 135–42. Białystok: Wydawnictwo św. Jerzego, 2014.
  • Ochmański, Jerzy. Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie. Poznań: Wydawnictwo UAM, 1972.
  • Wiśniowski, Eugeniusz, and Jerzy Ochmański. Review of Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie, by Jerzy Ochmański (Seria Historyczna 55. Poznań: Wydawnictwo UAM, 1972). Rocznik Lubelski 17 (1974): 285–89.
  • Zachorowski, Stanisław. Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich. Kraków 1912. Reprint edition. Kraków: Towarzystwo Naukowe “Societas Vistulana,” 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7abc523b-3107-4d5f-b632-2d3ef150d358
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.