PL EN


2017 | 12 |
Article title

Wypożyczanie międzybiblioteczne w Bibliotece Narodowej - wczoraj i jutro

Authors
Content
Title variants
EN
Interlibrary loan in the National Library – the past and the future
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł stanowi refleksję nad zmianami zachodzącymi w wypożyczaniu międzybibliotecznym z perspektywy centralnej biblioteki państwa - Biblioteki Narodowej. Tradycyjne formy są stopniowo zastępowane przez udostępnianie cyfrowe, a zmiany te są warunkowane oczekiwaniami użytkowników bibliotek. W Bibliotece Narodowej ważnym zadaniem jest łączenie jej statutowych obowiązków: archiwizowania i ochrony zasobu bibliotecznego z udostępnianiem. Problematykę omówiono w oparciu o trzyletnie doświadczenie funkcjonowania cyfrowej wypożyczalni Academica.
EN
This article is a reflection on changes taking place in the interlibrary loan from the perspective of the central library of the State - the National Library. Traditional forms are gradually replaced by online services, and these changes are conditioned by the expectations of library users. In the National Library, it is important to combine the statutory duties of archiving and preserving library resources with providing access to them. The presentation of the topic was based on nearly three years of experience in the functioning of the digital interlibrary loan system Academica.
Year
Issue
12
Physical description
Contributors
References
  • Academica [online], 2017 [dostęp: 2017-09-28]. Dostępny w World Wide Web: https://academica.edu.pl/static/Regulamin-CWPN-Academica.pdf.
  • Biblioteka Narodowa [online], 2017 [dostęp: 2017-09-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/wypozyczenia-miedzybiblioteczne/zasady-wypozyczania-krajowego-i-zagranicznego.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 2017, poz. 880.
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 wraz z późniejszymi zmianami.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7acb92c4-8599-45dd-a04a-e619796f90ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.