PL EN


2014 | 15 | 195-212
Article title

Edukacyjny potencjał sztuki filmowej, czyli czego o niepełnosprawności ruchowej możemy się nauczyć w kinie

Content
Title variants
EN
Educational potential of films, or what one can learn about physical disability from movies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper author characterizes informal adult education about physical disability in popular films. In postmodernism, one’s informal education takes place in everyday life, in social context or during free- time activities; it refers to process of learning, not teaching. Popular culture as omnipresent part of cultural practices may be perceived as a field of informal adult education. Texts of popular culture have powerful influence on shaping trends, promoting certain lifestyles and desirable looks – they socialize the postmodern human. Film as an audiovisual form of artistic display and a text of popular culture may be analyzed as a medium of informal education – movies are perceived as alternative source of experience and knowledge – “moving images” have become “a tutorial of life”. Physical disability is not a popular theme for movies. Media imagery of disability is dominated by stereotypes and prejudices. According to Colin Barnes, a disable person is presented as: pitiable and pathetic, sinister, curio, object of ridicule or violence, his/her own worst and only enemy, burden, sexually abnormal, incapable of participating fully in community life, “super-cripple” and, the most proper, as a normal person. The author presents opinions of 7 adult viewers collected in individual interviews after the projection of the film My Left Foot. The viewers perceived the physically disabled protagonist as: a (disabled) man of success, a rogue, a super-human struggling with obstacles, an artist, a genius and normal person. Moreover, viewers interpreted the film meaning on different levels of understanding, they described the plot, identified abstract and moral message, referred the story of protagonist to their biography and read the hidden meaning of the movie.
Year
Volume
15
Pages
195-212
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Adamska-Staroń M., Człowiek w świecie kultury popularnej, [w:] Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Kraków 2010.
 • Aittola T., Reflections on learning in everyday life, [w:] Adult education and democratic citizenship II, red. A. Bron, J. Field, E. Kurantowicz, Kraków 1998.
 • Barnes C., Disabling imagery and media, Halifax 1992.
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Warszawa 2008.
 • Bodwell D., Tworzenie znaczenia, [w:] Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków 1993.
 • Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006.
 • Burszta W., Edukacja popkulturowa?, [w:] Edukacja w czasach popkultury, red. W. Burszta, A. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002.
 • Burszta W., O kulturze, kulturze popularnej i edukacji, [w:] Edukacja w czasach popkultury, red. W. Burszta, A. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002.
 • Burszta W., Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, [w:] Narracja i tożsamość. Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, t. I, Warszawa 2004.
 • Dzięgielewska M., Człowiek dorosły wobec wyzwań codzienności, [w:] Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, red. J. Saran, Lublin 2000.
 • Frąc W., Świat – obrazem? Nowa audiowizualność jako wyzwanie etyczne, [w:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Kraków 2008.
 • Gałuszka M., Między przyjemnością a rytuałem. Serial telewizyjny w kulturze popularnej, Łódź 1996.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
 • Godzic W., Rozumieć telewizję, Kraków 2001.
 • Hopfinger M., Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.
 • Jabłońska M., Doświadczenie sztuki jako przestrzeń całożyciowego uczenia się ludzi dorosłych, [w:] Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, red. W. Jakubowski, Kraków 2012.
 • Jakubowski W., Kultura popularna jako przestrzeń edukacji dorosłych, czyli kilka refleksji o uczestnictwie w kulturze, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. T. Aleksander, t. II, Radom 2010.
 • Jakubowski W., Sztuka filmowa jako miejsce uczenia się, [w:] Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, red. W. Jakubowski, Kraków 2012.
 • Jarvis P., Osobowe uczenie się: uczenie się w działaniu, [w:] Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, red. W. Jakubowski, Kraków 2012.
 • Kamper-Kubańska M., Wychowanie estetyczne jako obszar edukacji całożyciowej, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. T. Aleksander, t. II, Radom 2010.
 • Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000.
 • Korsak Z., Kultura filmowa – edukacja filmowa. Koncepcje, badania, uwarunkowania, Włocławek 2004.
 • Kubinowski D., Idiomatyczność, synergia, emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2013.
 • Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010.
 • Leszczyńska M.A., Tekstualność ciała – ciało jako miejsce wpisywania znaczeń w kulturze współczesnej, [w:] Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji, red. L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont-Ciesielska, Wrocław 2009.
 • Malewski M., Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej sięracjonalności andragogiki, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2001, nr 2.
 • Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.
 • Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010.
 • Nieduziak E., Osoba niepełnosprawna w filmie i telewizji, [w:] Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji, red. L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszmont-Ciesielska, Wrocław 2009.
 • Niżniowska A., Potencjał edukacyjny codzienności. Perspektywa andragogiczna, „Teraźniejszość –Człowiek – Edukacja” 2003, numer specjalny.
 • Ortega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki, Warszawa 1980.
 • Pryszmont-Ciesielska M., (Nie)uchwytne mikroświaty uczących się dorosłych – ujęcie teoretyczno-metodologiczne, [w:] Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, red. W. Jakubowski, Kraków 2012.
 • Przylipak M., Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994.
 • Szkudlarek T., Pedagogika krytyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński,B. Śliwerski, t. I, Warszawa 2003.
 • Szyłak J., Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku, Gdańsk 1999.
 • Tabor U., Strategie uczenia się dorosłych w sytuacjach edukacji nieformalnej, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2011, t. 12, red. S. Słowińska.
 • Wojnar I., Sztuka jako podręcznik życia, Warszawa 1984.
 • Żuraw H., Cyrk Barnuma. Medialne wizerunki osób niepełnosprawnych i chorych, [w:] W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Szczecin 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-129-0
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ad0c04c-8a14-44d0-8e0c-dd8e8f35005d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.