PL EN


2016 | 1/2016 (20) | 88-100
Article title

Trade, Financial Integration, and Synchronization of Business Cycles in NAFTA Member Countries

Authors
Content
Title variants
PL
Integracja handlowa i finansowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych w krajach członkowskich NAFTA
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Celem badań była analiza oddziaływania integracji handlowej (handlu międzynarodowego) i integracji finansowej (międzynarodowych przepływów kapitałowych) na synchronizację cykli koniunkturalnych w krajach członkowskich Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA) w okresie 1995–2013. Zgodnie z przyjętą hipotezą badawczą międzynarodowe obroty handlowe oraz międzynarodowe przepływy kapitałowe były istotnymi czynnikami determinującymi stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych w analizowanym ugrupowaniu integracyjnym. W największym stopniu handel międzynarodowy determinował stopień zbieżności cykli koniunkturalnych w krajach NAFTA, co było zgodne z wynikami badań przeprowadzonymi przez J. Frankel i A. Rose (1998). Co więcej, wpływ handlu wzajemnego krajów oraz wzajemnych przepływów kapitałowych na synchronizację cykli koniunkturalnych krajów zależał nie tylko od intensywności wymiany handlowej i kapitałowej, ale przede wszystkim od struktury obrotów handlowych i kapitałowych. Uzyskane wyniki badań mają istotne implikacje w kontekście możliwości tworzenia i funkcjonowania ugrupowań integracyjnych skupiających kraje o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Wyniki analizy odgrywają także ważną rolę w kontekście przyszłego członkostwa Polski w strefie euro.
Year
Issue
Pages
88-100
Physical description
Dates
published
2016-05-30
Contributors
author
 • The Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce, The Faculty of Management and Administration
References
 • Akin, C. (2006). Multiple Determinants of Business Cycle Synchronization. Washington: George Washington University, Department of Economics.
 • Boldrin, M. and Levine, D.K. (2001). Growth Cycles and Market Crashes. Journal of Economic Theory, January–February, 96(1–2).
 • Calderón, C., Chong, A. and Stein, E. (2002). Trade Intensity and Business Cycle Synchronization: Are Developing Countries Any Different? Central Bank of Chile Working Papers, 195.
 • De Haan, J., Inklaar, R.C. and Jong-a-Pin, R.M. (2008). Will Business Cycles in the Euro Area Converge? A Critical Survey of Empirical Research. Journal of Economic Surveys, 22.
 • De Haan, J., Inklaar, R. and Jong–a–Pin, R.M. (2005). Trade and Business Cycle Synchronization in OECD Countries: a Re-examination. CESifo Working Paper Series, 1546.
 • Devereux, M.B. and Sutherland, A. (2011). Evaluating International Financial Integration Under Leverage Constraints. European Economic Review, 55.
 • Devereux, M.B. and Yetman, J. (2010). Leverage Constraints and the International Transmission of Shocks. NBER Working Paper 16226.
 • Drysdel, P. and Garnaut, R. (1993). The Pacific: An Application of General Theory of Economic Integration. In: Bergsten, F. and Noland, M. (eds.), Pacific Dynamism and International Economic System. Washington: Institute for International Economics.
 • Frankel, J. and Rose, A. (1998). The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria. The Economic Journal, 108.
 • Jansen, J. and Stokman, A. (2011). International Business Cycle Comovement: Trade and Foreign Direct Investment. DNB Working Papers, 319.
 • Kalemli-Ozcan, S., Papaioannou, E. and Peydró, J.-L. (2013). Financial Regulation, Financial Globalization, and the Synchronization of Economic Activity. The Journal of Finance, 68(3), 1179–1228.
 • Karimi, F. and Pirasteh, H. (2009). Relationship between Economic Integration and Business Cycle Synchronization. International Journal of Business and Development Studies, 1(1).
 • Kose, M.A. and Yi, K.M. (2005). Can the Standard International Business Cycle Model Explain the Relation Between Trade and Comovement? Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper, 05–3.
 • Lubiński, M. (2007). Międzynarodowy cykl koniunkturalny [The international business cycle]. Contemporary Economics, 1(2).
 • Rana, P.B., Cheng, T., and Chia, W.M. (2011). Trade Intensity and Business Cycle Synchronization: East Asia vs. Europe. Journal of Asian Economics, 20.
 • Shin, K. and Wang, Y. (2003). Trade Integration and Business Cycle Synchronisation in East Asia. ISER Discussion Paper, 574.
 • Sims, C.A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 1.
 • Yetman, J. (2011). Exporting Recessions: International Links and the Business Cycle. Economics Letters, 110(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ad1ec53-0da8-4b93-85fb-f8be0bf6a63c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.