PL EN


2013 | 9 | 227-237
Article title

Dostęp do akt sądowych w postępowaniu karnym

Content
Title variants
EN
Making court files accessible in criminal cases
Languages of publication
Abstracts
EN
This article discusses the legal regulations associated with making court files accessible in criminal cases, particularly the media’s access to court files. The starting point of the discussion was the assumption that the access to details of criminal cases and the course of conducted proceedings is guaranteed by the Constitution of the Republic of Poland in Art. 1 and 2, which defines the right to obtain information on the activities of organs of the public authority as well as persons discharging public functions. This right also ensures access to documents. The fundamental act which characterizes the course of access to public information is the Act of 6 September 2001 on Access to Public Information. The Criminal Proceedings Code also includes regulations characterizing the course and principles of making files in criminal cases accessible. The author discusses numerous issues resulting from the interpretation of these regulations as well as their mutual relations.
Year
Issue
9
Pages
227-237
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Banaszek B., Wygoda K., Pojęcie funkcji publicznej jako przesłanka modyfikująca zakres ochrony danych osobowych, w: Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro. Personal Data Protection Yesterday, Today, Tomorrow, Warszawa 2006.
 • Barta J., Dobosz I., Prawo prasowe, wyd. 2, Kraków 1989.
 • Bednarczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym, wyd. 5, Warszawa 2008.
 • Hoc S., Karnoprawna ochrona informacji, Opole 2009.
 • Hoc S., Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Opole 2006.
 • Hofmański H., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, t. 1: Komentarz do artykułów 1–296, red. P. Hofmański, wyd. 4, Warszawa 2011.
 • Jarzęcka-Siwik E., Ograniczenie dostępu do informacji publicznej o przebiegu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 3.
 • Jarzęcka-Siwik E., Prawne instrumenty zapobiegania korupcji, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 2.
 • Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego,Toruń 2002.
 • Krajniak O., Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej, Toruń 2004.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010.
 • Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007.
 • Pikulski S., Dziembowski R., Przestępstwo zniesławienia w ujęciu polityki karnej w Polsce i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska--Flieger, Lublin 2011.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa 2006.
 • Stanowska M., Udostępnianie dziennikarzom akt sądowych lub prokuratorskich, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 10.
 • Stefański R.A., Przestępstwo rozpowszechniania wiadomości z postępowania karnego (art. 241 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 5.
 • Steinborn S., Komentarz aktualizowany do art. 156 Kodeksu postępowania karnego, LEX/el. 2012.
 • Szczechowicz J., Prawo prasowe a ochrona dóbr osobistych osób publicznych w świetle orzecznictwa sądów powszechnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ad5cfde-d537-42cc-9204-6a52279251e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.