PL EN


2014 | 61 | 11: Katechetyka | 157-174
Article title

System wartości i kryzys w wartościowaniu mężczyzn decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego lub kapłaństwo

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The System of Values and Value Crisis in Men Opting for Marriage or Priesthood
References
 • Barlak M.: System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osóbniepełnosprawnych.Zródło:http://pl.shvoong.com/humanities/1633062warto%C5% 9Bci-maturzyst%C3%B3w-ko%C5%84ca-xx-wieku/#ixzzlOiaGOKdO (dostęp: 03.2013).
 • Bielawska A., Wiśniewski J.: Wartości i stosunek do religii i Kościołów wspólnot europejskich Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza 2009.
 • Brzozowski P.: Skala Wartości. Polska Adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 1989.
 • Brzozowski P.: Uniwersalna hierarchia wartości - fakt czy fikcja? „Przegląd Psychologiczny” 48:2005 nr 3 s. 261-276.
 • Czerniawska M., Czerniawski J.: Rola zawodowa a system wartości. „Test” 4:1996 133-141.
 • Kunowski S.: Wartości w procesie wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2003.
 • Kya1o P.: A Reflection on the African Traditional Values of Marriage and Sexuality. “International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development” 1(2):2012 s. 211-219.
 • Lobocki M.: Pedagogika wobec wartości. W: B. Sliwerski. Kontestacje pedagogiczne. Kraków 1993.
 • Middleton J. T.: The Role of Values in Marriage Counselling. "The Family Coordinator” 19(4): 1970 s. 335-341.
 • Oleś P.: Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne. „Roczniki Psychologiczne” 5:2002 s. 53-75.
 • Popielski K.: Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi. W: K. Popielski. Człowiek - wartość - sens. Lublin 1996.
 • Rostowski J.: Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. Warszawa: PWN 1987.
 • Ryś M.: Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: CMP 1999.
 • Skinner B.: Poza wolnością i godnością. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978.
 • Węgrzycki A.: Scheler. Warszawa: Wiedza Powszechna 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ad6d685-4221-48c4-806f-331ac989c01b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.