PL EN


2014 | 2(28) | 163-179
Article title

The Crisis of the Czech Politics 25 Years after the Velvet Revolution

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In terms of political performance the Czech Republic of the 1990s was considered as a very successful post‑communist country. Today’s situation is different. The Czech Republic felt into deep political inefficiency. This paper aims to show the core and causes of the current crisis of the Czech politics. It briefly introduces the rather temporary and circumstantial success of the Czech politics in the 1990s. Then it analyzes the onset of the crisis as well as reasons, which led to a deterioration of the Czech politics at the turn of the 21st century. It recognizes three essential dimensions of the Czech political inefficiency: a crisis of confidence when it comes to politics, a crisis of the Czech party system and the weakness of the Czech parliamentary regime.
Contributors
author
 • Charles University in Prague
 • Charles University in Prague
References
 • Bankowicz M., Zlikwidowane państwo. Ze studiów nad polityką Czechosłowacji, Kraków 2003.
 • Beyme K. von, Parliamentary Democracy. Democratization, Destabilization, Reconsolidation 1789‑1999, Houndmills 2000, Advances in Political Science.
 • Broklová E., Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918‑1938, Praha 1992, Studie (Sociologické nakladatelství), 2.
 • Brunclík M., ‘Konstruktivní vyslovení nedůvěry jako nástroj k posílení pozice vlády vůči parlamentu’, Středoevropské politické studie, Vol. 14, No. 4 (2012).
 • Brunclík M., ‘Mezi Berlínem a Paříží. Kam kráčí český politický režim?’, in O komparativní politologii a současné české politice. Miroslavu Novákovi k 60. narozeninám, ed. by M. Kubát, T. Lebeda, Praha 2014.
 • Bureš J. [et al.], Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systému, Praha 2012.
 • Čadová N., ‘Postoje k politickým stranám – září 2013’. CVVM, 16 X 2013, at <http://cvvm. soc.cas.cz/volby‑a‑strany/postoje‑k‑politickym‑stranam‑zari‑2013>.
 • ČT 24, Exkluzivně ČT24 – Jak dnes vzpomínají na tzv. “sarajevský atentát” ti, kteří byli při tom?, 28 November 2012, at <http://m.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne‑na‑ct24/ 205273‑jak‑dnes‑vzpominaji‑na‑tzv‑sarajevsky‑atentat‑ti‑kteri‑byli‑pri‑tom/>.
 • Fiala P., ‘Demokracie v zemích střední Evropy’, in 15 letpoté. Sborník k patnáctému výročí pádu komunismu v zemích střední a východní Evropy, ed. by L. Mrklas, Praha 2005.
 • Fiala P., Politika, jaká nemá být. Praha 2010.
 • Hloušek V., Kopeček L., ‘Krize politiky: odejde zlo s politickými stranami?’, in O komparativní politologii a současné české politice. Miroslavu Novákovi k 60. narozeninám, ed. by M. Kubát, T. Lebeda, Praha 2014.
 • Hloušek V., Kopeček L., Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu, Brno 2012.
 • Klaus V., Kde začíná zítřek, Praha 2009.
 • Klaus V., ‘Malé historické srovnání s Baťovými časy’, Lidové noviny (9 March 1996).
 • Konkolská P., Mielcová E., ‘How Much We Paid for Privatization of Big Banks in 1997‑2001’, in Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic, 6: Privatization of the Banking Sector, Karviná 2001.
 • Kopeček L., Demokracie, diktatury a politickéstranictví na Slovensku, Brno 2006, Politologická řada, 21.
 • Kopeček L., Fenomén Václav Klaus. Politická biografie, Brno 2012.
 • Kopeček L., ‘Opoziční smlouvy “za kopečky” II.: Byl pakt ČSSD a ODS z let 1998‑2002 demokratickou deviací?’, Středoevropské politické studie, Vol. 15, No. 4 (2013), at <http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2013.4.284>.
 • Kubát M., ‘Co je a co není poloprezidentský režim a proč je dobré to vědětnejen v souvislosti s českoupolitikou’, in O komparativní politologii a současné české politice. Miroslavu Novákovi k 60. narozeninám, eds. by M. Kubát, T. Lebeda, Praha 2014.
 • Kubát M., Současná česká politika. Co s neefektivním režimem?, Brno 2013.
 • Kubát M. [et al.], eds., Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Praha 2004, Edice Politologie.
 • Lebeda T., ‘Malá politologická úvaha nejen o smyslu politologických úvah’, in O komparativní politologii a současné české politice. Miroslavu Novákovi k 60. narozeninám, eds. by M. Kubát, T. Lebeda, Praha 2014.
 • Linek L., Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky, Praha 2010, Studie (Sociologické nakladatelství), 62.
 • Mainwaring S., Torcal M., ‘Party System Institutionalization and Party System Theory after the Third Wave of Democratization’, in Handbook of Party Politics, eds. by R. Katz, W. Crotty, London 2006.
 • Malíř J., Marek P. [et al.], Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861‑2004, Vol. 2: Období 1939‑2004, Brno 2005.
 • Newton Media, Mediasearch, at <http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=B5BEA8D3‑1B44‑469A‑BCFB‑0602D3232463&q=blbou+n%E1ladu&qt=&qsmpl=&qsr=&qsc=&qa=>.
 • Novák M., ‘Malá politologická úvaha o vládní stabilitě’, Parlamentní zpravodaj, Vol. 2, No. 7 (1996).
 • Novák M., ‘Postkomunistická nebo standardní? Naše demokracie 15 let poté’, in 15 let poté. Sborník k patnáctému výročí pádu komunismu v zemích střední a východní Evropy, ed. by L. Mrklas, Praha 2005.
 • Novák M., ‘Prezident, premiér a snahy o posílení výkonné moci’, in Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, ed. by V. Šimíček, Praha 2008, Ediční řada Sborníky, 34.
 • Novák M., Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia, Praha 1997, Studijní texty (Sociologické nakladatelství), 11.
 • Pasquino G., ‘Populism and Democracy’, in Twenty First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy, ed. by D. Albertazzi, D. McDonnell, Houndmills 2008.
 • Pehe J., Klaus. Portrét politika ve dvaceti obrazech, Praha 2010.
 • Pithart P., Devětaosmdesátý. Vzpomínky a přemýšlení. Krédo, Praha 2009.
 • Protsyk O., ‘Prime Ministers’ Identity in Semi‑Presidential Regimes: Constitutional Norms and Cabinet Formation Outcomes’, European Journal of Political Research, Vol. 44, No. 5 (2005), at <http://dx.doi.org/10.1111/j.1475‑6765.2005.00245.x>.
 • Pšeja P., StranickýsystémČeskérepubliky. Politickéstrany a jejichvývoj 1989‑1998, Brno 2005, Srovnávací politologie, 1.
 • Reif K., Schmitt H., ‘Nine Second‑Order National Elections – A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Result’, European Journal of Political Research, Vol. 8, No. 1 (1980), at <http://dx.doi.org/10.1111/j.1475‑6765.1980.tb00737.x>.
 • Shugart M., ‘The Electoral Cycle and Institutional Sources of Divided Presidential Government’, American Political Science Review, Vol. 89, No. 2 (1995).
 • ‘STEM: Spokojenost s politikoustoupá, je stejnájakopředosmilety’, iDNES.cz, 13 April 2014, at <http://zpravy.idnes.cz/spokojenost‑s‑politikou‑stoupa‑je‑stejna‑jako‑pred‑osmi‑lety‑zjistil‑stem‑1tb‑/domaci.aspx?c=A140513_133705_domaci_jpl>.
 • Suk J., Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990), Praha 2003, Edice Obzor, 50.
 • Uhde M., Rozpomínky. Co na sebe vím, Praha 2013.
 • Wintr J., Principy českého ústavního práva, Plzeň 2013, Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7adff41d-c96e-40c3-bafa-4353a90ca79c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.