PL EN


2018 | 36 | 288-298
Article title

Norwid czytany i czytania uczący

Title variants
EN
Norwid read and teaching how to read
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja skupia się na przybliżeniu czytelnikowi treści najnowszej książki Marka Busia Idee i formy. Studia i szkice o Norwidzie. Ze względu na charakter omawianej publikacji, która w znacznej części jest zbiorem wcześniej wydanych artykułów, opisuje ich charakter i przeznaczenie. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób Autor poradził sobie z uporządkowaniem studiów różniących się pod względem gatunkowym i kierowanych do rozmaitych odbiorów, o odmiennych kompetencjach czytelniczych. Wskazuje na rolę książki Busia względem wcześniejszych jego prac, oraz jej wyjątkową wartość, także związaną z wkładem w znoszenie bariery dzielącej książki na te, przeznaczone dla wąskiego grona specjalistów, i na popularnonaukowe.
EN
The review focuses on bringing the reader closer to the latest book by Marek Buś, titled Idee i formy. Studia I szkice o Norwidzie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014. Due to the nature of the publication, which is largely a collection of previously published articles – it describes their character and purpose. It answers the question of how the author managed to organise studies that differ in terms of genre and that are addressed to various recipients with different reading competences. It indicates the role of the publication in relation to the previous researcher’s works, and its unique value, also related to its contribution to the abolition of the barrier dividing books into those intended for a small group of specialists and those for the general public.
Year
Volume
36
Pages
288-298
Physical description
Contributors
References
  • Buś M., Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida, Kraków 1997.
  • Buś M., Norwidyści: Miriam – Cywiński – Borowy – Makowiecki – Wyka. Konteksty, Kraków 2008.
  • Buś M., Idee i formy. Studia i szkice o Norwidzie, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014.
  • Buś M., „Promethidion” Stefana Sawickiego, [w:] Trudny Norwid, red. P. Chlebowski, Lublin 2013, s. 237-251.
  • Buś M.,, Krytyczne wydanie „Promethidiona”, „Studia Norwidiana” 29(2011), s. 219-228.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ae80aa6-1f75-4826-adfe-116c2dbccf00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.