PL EN


2018 | 1/2018 TOM I | 49-58
Article title

Demografia i czas aktywności zawodowej: co to jest „właściwy” wiek emerytalny?

Content
Title variants
EN
Demography and the time of professional activity: what is the «right» retirement age?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiek emerytalny nie powinien być wartością stałą, ale dostosowaną do sytuacji demograficznej społeczeństwa i finansowej systemu emerytalnego. Jednocześnie jednak powinien odpowiadać różnorodności obywateli i ich warunków życiowych, zdrowia i możliwości kontynuowania pracy, co uzasadnia stwierdzenie, że nie może być to wiek dla wszystkich jednakowy. Autor opracowania szuka kompromisu między rozbieżnymi interesami poszczególnych grup społecznych i odpowiada na pytanie, czy „właściwy” wiek emerytalny to właściwe sformułowanie.
EN
The retirement age should not be a constant value, but adjusted to the demographic situation of society and the finances of the pension system. On the other hand, at the same time, it should correspond to the diversity of citizens and their living conditions, health and the possibility of continuing work, which justifies the statement that it cannot be an equal age for all. The author of the study seeks a compromise between the diverging interests of particular social groups and answers the question as to whether an „appropriate” retirement age is the right wording.
Year
Issue
Pages
49-58
Physical description
Dates
published
2018-08-29
Contributors
  • dyrektor ds. prawa i polityki społecznej w Munich Center for the Economics of Aging (MEA) w Towarzystwie Wspierania Nauki im. Maxa Plancka, profesor Uniwersytetu Technicznego w Monachium
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aebe1da-69d4-403d-856d-1b4e3e93733b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.