PL EN


2017 | 18 | 3 | 451-462
Article title

CRIME AND THE STANDARD OF LIVING IN POLAND

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the paper is to conduct a statistical analysis that will examine the problem of crime against the standard of living. The paper attempts to determine the relationship between the level of crime in Poland, and the level of life. A ranking of provinces, determining the level of crime and quality of life, was created. In order to sort the objects the method of multidimensional comparative analysis was used. By using this method, the hierarchy of provinces was created. The research enabled indicating groups of objects that are similar in the examined phenomena.
Contributors
 • Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow, Poland
 • Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow, Poland
author
References
 • Bogacka E. (2009) Przestępczość w Poznaniu. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 6, Poznań.
 • Gronowski P. (2003) Geographical Differentiation of the Crime Rate and the Level of Unemployment in the Małopolskie Voivodship. [in:] Górka Z. (eds.) Changes of Geographical Environment and Those of the Social-economic Phenomena, Prace Geograficzne, 112, Kraków.
 • Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Jałowiecki B. (1980) Człowiek w przestrzeni miasta, Katowice.
 • Maik W. (1995) Socio-spatial Analysis of Crime and Delinquency. A Case Study of Toruń. [in:] Gałczyńska B., Węcławowicz G. (eds.), Urban and Regional Issues in Geographical Research in Poland and Italy, Conference Papers, no 24, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Marcińczak S., Siejkowska A. (2003) Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi. [in:] Jażdżewska I. (eds.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź.
 • Marcińczak S., Siejkowska A. (2004) Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi w latach 1988–2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych. [in:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, UO, Opole.
 • Mieszkańcy Polski o swojej jakości życia – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, Warszawa 2013.
 • Mordwa S. (2006) Bezpieczeństwo publiczne [in:] Dzieciuchowicz J. (red.) Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. UŁ.
 • Mordwa S. (2011) Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych [in:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - Wybrane problemy, „Space?Society?Economy”, 10,Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź.
 • Mydel R., Kozimor K. (1989) Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, XXII.
 • Owsiński J., Tarchalski T. (2008) Współczesne problemy zarządzania. Instytut Badań Systemowych, Warszawa.
 • Siemaszko A. (2009) Polskie badanie przestępczości (2007-2009): Analiza wybranych rezultatów. Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Wódz J. (1989) Problemy patologii społecznej w mieście. Warszawa.
 • Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w świetle wybranych wskaźników z badań Statystki Publicznej – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_referat_zroznicowanie_regionalne_poziomu_zycia.pdf [dostęp na dzień 12.03.2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7aefdd87-52b9-4763-b329-793ee9715ce5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.