PL EN


2012 | 3-4(86-87) | 101-112
Article title

Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psychologicznego

Content
Title variants
EN
Organisational and personal correlates of psychological contract
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper tackles the problem of psychological contract in organization which is defined as mutual obligations and expectations of employees and employer. The theoretical part is based on Dennis Rousseau’s concept and presents three types of psychological contract (relational, transactional and balanced) as well as process of its developing. The paper contains the results of the search conducted in Polish companies. There were used psychological scales, adapted to Polish conditions. The paper’s aim is to indicate the connection between the type of psychological contract and such organizations’ characteristics as a form of ownership, personnel practices and beliefs shared by employees. Presented research is the first step toward application of these three types of psychological contract to the reality of Polish enterprises. Obtained results show diagnostic potential of the Rousseau concept as well as the tool based on it.
PL
obejmującego wzajemne zobowiązania i oczekiwania pracowników i pracodawcy. Część teoretyczna opiera się na koncepcji twórczyni tego konstruktu – Dennis Rousseau, oraz przybliża rodzaje kontraktów mogących wystąpić w organizacji (relacyjny, transakcyjny, zbalansowany) i pokazuje proces jego formowania. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach przy pomocy narzędzi diagnostycznych zaadaptowanych do warunków polskich. Celem artykułu jest pokazanie związku pomiędzy rodzajem funkcjonującego w organizacji kontraktu psychologicznego a cechami tej organizacji – forma własności, praktyki personalne, przekonania podzielane przez pracowników. Zaprezentowane wyniki stanowią próbę przeniesienia tego konstruktu teoretycznego na grunt polski i pokazują możliwości diagnostyczne narzędzia powstałego na bazie koncepcji Rousseau.
Year
Issue
Pages
101-112
Physical description
Dates
published
2012-06-15
Contributors
 • University of Social Scences and Humanities in Sopot, Sopot, Poland , m.grabus@wp.pl
References
 • Adamska K. (2008), Polska adaptacja narzędzia do badania kontraktu psychologicznego, BW BW/7400-5- 0055-8, niepublikowane materiały badawcze, Gdańsk.
 • Adamska K., Mączka M., Ludynia A. (2009), Potencjał twórczy w organizacji – narzędzie diagnostyczne (Kwestionariusz PTwO), [w:] S. Popek, R.E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka (red.), Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, Wydawnictwo UMC-S, Lublin.
 • Adamska K. (2009). Adaptacja skali orientacji społecznych Clark, niepublikowane materiały badawcze, Gdańsk.
 • Adamska K., Retowski S. (2011), Verbalization of the psychological contrach, [w:] Z. Nieckarz, M. Lipowski (red.), Psychologia zarządzania. Współczesne trendy badań, Wyd. WSAiB, Gdynia.
 • Chojnacki W., Banasiewicz A. (2005), Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane zagadnienia doradztwa zawodowego i personalnego, Adam Marszałek, Toruń.
 • Clark M.S., Mills J. (1979), Interpersonal attraction in exchange and communal relationships, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 37, s. 12-24.
 • Clark M.S., Mills J.R., Powell M.C., Millberg S. (1987), Recipient’s mood, relationship type and helping, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 53, s. 94-103.
 • Clark M.S., Mills J. (1993), Difference between communal and exchange relationships: What it is and is not, „Personality and Social Psychology Bulletin”, nr 15, s. 533-542.
 • Guest D. (2004), The psychology of the employment relations: An analysis based on psychological contract, „Applied Psychology: An International Review”, nr 53 (4), s. 541-555.
 • Markiewicz K., Wawer M. (2005), Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
 • Rousseau D.M. (1995), Psychological contracts in organizations: understanding written and unwritten agreements, Sage Publications Ltd, London.
 • Rousseau, D.M. (2001), Schema, promise, and mutuality: The building blocks of the psychological contract, „Journal of Occupational and Organizational Psychology“, nr 74, s. 511–541.
 • Rousseau D.M. (2004), Psychological contracts in the workplace: understanding the ties that motivate, „Academy of Management Executive“, nr 18 (1), s. 120-127.
 • Sikorski C. (2004), Ekwiwalentność wymiany między pracownikiem a organizacją, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Zapolska H. (2007), An assessment of employee relationships in a public sector organization, Niepublikowana praca dyplomowa MBA, GFKM, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7af226a0-860d-4a08-9b4a-0a17bd7c1b04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.