PL EN


Journal
2014 | 41 | 168-179
Article title

Ample Religious Freedom and the Fear of Islam

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The reviewer presents the main theses of Martha Nussbaum's latest book (The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age) and enters into discussion with it. Although the reviewer does not object to Nussbaum's thesis on the important role of religion in the individual's life, she nevertheless believes that what may arouse controversy is Nussbaum's failure to distinguish between a religious community and sects that may be dangerous to their members. Next, since Nussbaum defends Islam by saying that it is compatible with women's rights, the reviewer challenges this statement by pointing out that Nussbaum's charge against European governments (the pursuit of assimilation and homogeneity) may also be levelled against Muslims themselves. The reviewer also charges Nussbaum with not following, on numerous occasions, the very principles she introduces (among other things, she is not objective about the attitudes of Poles to the Holocaust during World War II, forgetting about issues such as Jan Karski's contribution to spreading information in the West about the extermination of the Jews taking place in occupied Poland or the participation of over 6,000 Poles in saving Jews, for which they were awarded the Righteous Among the Nations medal).
PL
Autor przedstawia najważniejsze tezy najnowszej książki Marthy Nussbaum (The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London 2012) oraz podejmuje z nią dyskusję. Choć teza Nussbaum o ważnej roli religii w życiu jednostki, wbrew temu co mówią dziś tzw. „nowi ateiści” nie budzi zastrzeżeń autora recenzji, uważa on, że kontrowersje może wzbudzić brak wprowadzenia przez Nussbaum rozróżnienia miedzy wspólnotą religijną a sektami, które mogą być niebezpieczne dla jej członków. Następnie, jako że Nussbaum broni islamu uważając, że jest on kompatybilny z prawami kobiet, autor podważa tę tezę poprzez wskazanie na to, że zarzut, który Nussbaum stawia europejskim rządom (dążenie do asymilacji i homogeniczności) można postawić także samym muzułmanom. Autor zarzuca także Nussbaum, że w wielu miejscach nie stosuje się do zasad, które sama wprowadza (między innymi nie jest obiektywna w stosunku do relacji Kościoła Katolickiego oraz Polaków do holocaustu w czasie II wojny światowej, zapominając choćby o wkładzie Jana Karskiego w rozpowszechnienie na Zachodzie informacji o dokonującej się na terenach Polski zagładzie Żydów czy udziale w ratowanie Żydów ponad 6 tysięcy Polaków, którzy zostali oznaczeni Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów świata).
Keywords
Journal
Year
Issue
41
Pages
168-179
Physical description
Contributors
author
References
  • Aristotle – Aristotle, Nicomachean Ethics, URL = http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekFeb2011&getid=1&query=Arist.%20Eth.%20Nic.%201181b [23.06.2013].
  • Dennett [2003] – D. Dennett, “The Bright Stuff,” New York Times, 12 July, 2003, op-ed., URL = http://www.nytimes.com/2003/07/12/opinion/the-bright-stuff.html [15.01.2014].
  • Dennett [2006] – D. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Penguin, New York 2007.
  • Gutowski [2012] – P. Gutowski, Czym jest 'nowy ateizm?, [in:] Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, M. Słomka (ed.), RW KUL, Lublin 2012, pp. 7–45.
  • Murdoch [2003] – I. Murdoch, The Black Prince, Penguin, New York 2003.
  • Nussbaum [2008] – M. Nussbaum, Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality, Basic Books, New York 2008.
  • Nussbaum [1998] – M. Nussbaum, “Public Philosophy and International Feminism,” Eth-ics 108 (4) 1998, pp. 762–796.
  • Pontifex, Newton [2012] – Christians and the Struggle for the Religious Freedom with Perse-cuted and Forgotten?, 2012 Update, Aid to the Church in Need, J. Pontifex, J. New-ton (ed.), UK 2012.
  • Skarga [2002] – B. Skarga, Emmanuel Lévinas – metafizyka jako etyka, [in:] Filozofia XX wieku, vol. I, Z. Kuderowicz (Ed.), Wiedza Powszechna, Warsaw 2002, pp. 114–145.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7afe638a-bb9f-4d55-9c8a-e144831d250e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.