PL EN


2016 | 6 | 55–63
Article title

Jewish philosophy and political theory to the shoah, some aspects

Authors
Content
Title variants
PL
Żydowska filozofia i teoria polityki wobec Szoa, wybrane aspekty
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For many researchers, the new categorical imperative by philosopher Theodor Adorno about thinking and acting in the way so that Auschwitz is never repeated, has become the new starting point for rethinking the rules of practicing the humanities. In the article, I present the postwar history of Jewish thought that has been manifested in the discourse about the Shoah.
PL
Dla wielu badaczy nowy imperatyw kategoryczny filozofa Theodora Adorno o myśleniu i działaniu w taki sposób, by Auschwitz się nigdy nie powtórzyło, stało się nowym punktem wyjścia do przemyślenia zasad uprawiania humanistyki W artykule przedstawiam powojenną historię myśli żydowskiej, która objawia się w dyskursie o Shoah
Keywords
Year
Issue
6
Pages
55–63
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Cardinal Wyszyński University in Warsaw
References
 • Adorno T W , Dialektyka negatywna, Warszawa 1986
 • Arendt H , Eichmann w Jerozolimie: Rzecz o banalności zła, Kraków 2010
 • Arendt H , The Origins of Totalitarianism, New York 1973
 • Berkovits E , Historyczny kontekst Holocaustu, [in:] Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, Paweł Śpiewak (edit ), Gdańsk 2012
 • Brague R , Europa, droga rzymska, Warszawa 2012
 • Cohen A A , The tremendum: A theological interpretation of the Holocaust, New York 1981
 • Green K H , Leo Strauss, [in:] Historia filozofii żydowskiej, D H Frank, O Leaman (edit ), Kraków 2009
 • Greenberg I , Historia, Holocaust i Przymierze, „Znak“ 4-5/XLII (1990)
 • Greenberg I , The third great cycle of Jewish history, New York 1988
 • Katz S T , Zagłada, [in:] Historia filozofii żydowskiej, D H Frank, O Leaman (edit ), Kraków 2009
 • Majewski T , Dyskurs publiczny po Shoah, [in:], Pamięć Shoah: Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, T Majewski, A Zeidler-Janiszewska, M Wójcik (edit ), Łódź 2011
 • Muchowski J , Historyka Shoah: Problematyka przedstawiania katastrof historycznych, Warszawa 2006
 • Ricoeur P , Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2012
 • Rubenstein R L, After Auschwitz: History, theology, and contemporary Judaism, Baltimore 1992
 • Soloveitchik J , Kol Dodi Dofek - to mój miły puka, [in:], Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, Śpiewak P (edit ), Gdańsk 2012
 • Strauss L , Jerozolima i Ateny: Oraz inne eseje z filozofii politycznej, Kęty 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7afffb39-7f58-44f8-9c53-9bbf130d321a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.