PL EN


2017 | 04 | 803-819
Article title

Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Lutheran hermeneutics today. Reading the hermeneutic heritage of the Reformation in the refl ection of the Lutheran World Federation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł „Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej” prezentuje które elementy reformacyjnej hermeneutyki ukształtowanej przez Marcina Lutra są we współczesnej debacie w łonie luteranizmu podnoszone jako istotne dla współczesnej hermeneutyki luteranizmu. W przedstawionej analizie odwołano się do materiałów studyjnego programu Światowej Federacji Luterańskiej poświęconego hermeneutyce na przykładzie interpretacji Ewangelii Jana, Księgi Psalmów, Ewangelii Mateusza oraz listów Pawła, jaki realizowano w latach 2011-2015, materiałów przygotowanych z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji w 2017 roku oraz dokumentu studyjnego „Na początku było Słowo (J 1,1). Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty” z 2016 roku.
EN
The article “Lutheran hermeneutics today. Reading the hermeneutic heritage of the Reformation in the reflection of the Lutheran World Federation” presents those elements of the Reformation’s hermeneutics shaped by Martin Luther which are raised in contemporary debate within Lutheranism as significant for present-day Lutheran hermeneutics. Th e analysis presented here refers to the LWF’s study programme dedicated to hermeneutics based on the example of the interpretation of the Gospel of John, the Book of Psalms, the Gospel of Matthew and Paul’s Letters, which was realised between 2011-2015. It also refers to the materials prepared for the jubilee of 500 years of the Reformation in 2017 and the study document “In the beginning was the Word” (Jn 1:1): Th e Bible in the Life of the Lutheran Communion” from 2016.
Year
Volume
04
Pages
803-819
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Becker Eve-Marie, i Kenneth Mtata, red. 2016. „Pauline Hermeneutics: Exploring the «Power of the Gospel»”. LWF Studies 3
 • Grosshans Hans-Peter. [2015]. „Liberating Word of God: Refl ections on the Lutheran Understanding of Holy Scripture”. W Liberated by God’s Grace, 41-56. Geneva: Lutheran World Federation
 • Grosshans Hans-Peter. 2012. „Lutheran Hermeneutics an Outline”. LWFDocumentation 57: 23-46
 • Grosshans Hans-Peter. 2014. „Luther`s Early Interpretation of the Psalms and his Contribution to Hermeneutics”. LWF- Documentation 59: 19-32
 • Hentschel Anni. 2012. „Luther’s Relevance for Contemporary Hermeneutics”. LWF- Documentation 57: 47-68
 • Hintz Marcin, i Jerzy Sojka, red. 2014. Kościół i urząd w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana
 • Klukowski Michał. 2015. „Luterańska hermeneutyka biblijna i jej współczesne wyzwania w świetle dokumentu «Na początku było Słowo». Biblia w życiu wspólnoty luterańskiej”. Studia Oecumenica 16: 233-253
 • Mtata Kenneth, i Craig Koester, red. 2015. „To All the Nations: Lutheran Hermeneutics and the Gospel of Matthew”. LWF Studies 2
 • Mtata Kenneth, i Karl-Wilhelm Niebuhr, Miriam Rose, red. 2014. „Singing the Songs of the Foreign Lands: Psalms in Contemporary Lutheran Interpretation”. LWF-Documentation 59
 • Mtata Kenneth, red. 2012. „«You have the Words of Eternal Life»: Transformative Readings of the Gospel from a Lutheran Perspective”. LWF-Documentation 57
 • „«Na początku było Słowo» (J 1,1). Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty: Dokument studyjny dotyczący luterańskiej hermeneutyki”. 2017. W: Kościół, Biblia i zaangażowanie publiczne: Światowa Federacja Luterańska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji, 25-62. Dzięgielów: Wydawnictwo Warto
 • Sojka Jerzy. 2012. „Wieczerza Pańska jako nota ecclesiae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”. Rozprawa doktorska, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Sojka Jerzy. 2016. „Teologia Marcina Lutra w debacie Światowej Federacji Luterańskiej po roku 2010”. Gdański Rocznik Ewangelicki 10: 122-138
 • Sojka Jerzy. 2017. „Wprowadzenie do wyboru dokumentów”. W Kościół, Biblia i zaangażowanie publiczne: Światowa Federacja Luterańska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji, 9-23. Dzięgielów: Wydawnictwo Warto
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b013d3d-01f5-4866-88ab-edfad44007e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.