PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 89-104
Article title

Źródła konfliktu agencyjnego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
The sources of agency conflict in the investment fund companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Investment Fund Company sets up and manages investment funds that collect funds from many investors. Decisions taken by Investment Fund Company are supported by the experienced managers (investment advisors or Asset Management Company). It seems that those decisions are optimal. It turns out, however, that between Investment Fund Company, participants in the Investment Fund and the managers (investment advisors or Asset Management Company) can be identified the agency problem. The purpose of this article is to present, on the basis of literature studies, the sources of agency theory in Investment Fund Company. In the empirical part of the paper is presented the potential sources of the Agency Theory on the example of AXA Investment Fund Company.
Year
Volume
Pages
89-104
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546.
 • Aluchna M., Koszty agencji jako determinanta efektywności nadzoru korporacyjnego, [w:] Rudolf S. (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
 • Arrow K., Essays in the Theory of Risk Bearing, Markham Publishing Co., Chicago 1971.
 • Blajer-Gołębiewska A., Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru korporacyjnego, Wyd. UG, Gdańsk 2012.
 • Bojańczyk M., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Breid V., Aussagefähigkeit agencytheoretischer Ansätze im Hinblick auf die Verhaltenssteuerung von Entscheidungsträgern, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 1995/47/9.
 • Campbell K., Corporate Governance after the Financial Crisis: Institutional Investors and the Stewardship Function, Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego 2011/2/1.
 • Chevalier J.A., Ellison G.D., Risk taking by mutual funds as a response to incentives, Journal of Political Economy 1997/105/6.
 • Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Materiały i Studia NBP 2003/165.
 • Dalmácio F.Z., Nossa V., The Agency Theory Applied to the Investment Funds, Brazilian Business Review 2004/1/1.
 • Dobija D., Developments of Corporate Governance in Poland: Implications for Accounting, [w:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Academic and Professional Press, WSiP SA Group, Warsaw 2008.
 • Eisenhardt M., Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review 1989/14/1.
 • Gad J., Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
 • Gray S.R., Cannella Jr. A.A., The role of the Risk in Executive Compensation, Journal of Management 1997/23/4.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics 1976/3.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kleine A., Entscheidungstheoretische Aspekte der Principal – Agent Theorie, Heidelberg 1995.
 • Mahoney O.G., Manager – Investor Conflicts In Mutual Funds, Journal of Economic Perspectives Spring 2004/18/2.
 • Malinowska D., Gad J., Institutional Investors in the largest polish capital companies – theory and practice, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 2012/2/2.
 • Malinowska D., Inwestorzy instytucjonalni na polskim rynku kapitałowym na przykładzie spółek indeksu WIG20, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
 • Milewski R., Kwiatkowski E., (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Oviat B.M., Agency and Transaction Cost Perspective on the Manager – Shareholder Relationship: Incentives for Congruent Interests, Academy of Management Review 1998/13/2.
 • Richter R., Furubotn E.G., Neue Institutionenökonomik: eine Einführung und kritische Würdigung, Tübingen 1999.
 • Roe M.J., The Institution of Corporate Governance, Harward Law School, Discussion Paper 2004/488/08.
 • Skowroński A., Wpływ asymetrii informacji na decyzje finansowe przedsiębiorstw, Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. 2005/LXVII/3.
 • Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 • Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 • Urbanek P., Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek, [w:] Rudolf S. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Wilson R., On the Theory of Syndicates, Econometrica 1968/36/1.
 • Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Wyd. SGH, Warszawa 2003.
 • Strony internetowe:
 • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, http://www.tfi.axa.pl/; stan na dzień 1.02.2014 r.
 • Bednarczyk T., Eichler D., Theory of Mutual Funds: The Effects of Principal Agency Conflicts on Mutual Fund Size, Working Paper, October 2002,
 • http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=905113; stan na dzień 1.02.2014 r.
 • http://www.tfi.axa.pl/gfx/axatfi/userfiles/axa/karty_funduszu/karta_subfunduszu_axa_akcji.pdf; stan na dzień 16.02.2014 r.
 • http://www.tfi.axa.pl/oferta-indywidualna/nasz-zespol/; stan na dzień 1.02.2014 r.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/dla rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz TFI_i_FI_HTML.html; stan na dzień 1.02.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b06a945-0437-4fe6-a49c-cf49eadfe419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.