Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 6: Językoznawstwo | 167-179

Article title

O dyskursie reklamowym samochodów

Title variants

EN
About Car Advertising Discourse

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem badań autorki było 5 mechanizmów językowo-semantycznych i kulturowych wykorzystywanych do impresji, czyli pierwszego wrażenia, w reklamach samochodu. Autorka ustaliła, że te zabiegi impresyjne to: nagłówki, nietypowe gatunki mowy, umieszczanie produktu w bardzo korzystnym otoczeniu kulturowym, gromadzenie (kumulowanie) wypowiedzeń waloryzujących i reklama negatywna.
EN
The author has studied five linguistic-semantic and cultural mechanisms used for the first impression in advertising cars. She has found that these measures aiming at making an impression include: headlines, untypical speech genres, placing the product in a very favorable cultural environment, cumulating valuing utterances and negative advertising.

Keywords

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7b087943-9ff1-4b13-81b7-8e78148a1011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.