PL EN


2017 | 4(24) | 15
Article title

Wojskowy nadzór w sojuszniczej przestrzeni powietrznej Misje Air Policing

Content
Title variants
EN
Military surveillance of allied airspace Air Policing Missions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper discusses the purpose and implementation of the Air Policing missions, i.e. military surveillance of allied airspace. The authors present the basis of collective defence as described in Article 5 of the Washington Treaty as well as the main tasks of the NATO Integrated Air and Missile Defence System. In addition, existing procedures of emergency response in case of violation of the Polish airspace by civil or military aircraft are presented.
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
References
 • 1. Banasik Mirosław, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa Euro 2012, AON, Warszawa, 2012.
 • 2. Glen Andrzej (red.), Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, AON, Warszawa, 2010.
 • 3. Grenda Bogdan, Nowak Jacek, Lotnictwo w doktrynach i konfliktach zbrojnych XX i XXI wieku, AON, Warszawa, 2012.
 • 4. Hać Ryszard, Kozub Marian, Rurak Adam, Udział lotnictwa w operacjach połączonych pierwszych dekad XXI wieku, WSOSP, Dęblin, 2012.
 • 5. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 7 grudnia 1944 roku, Dz. U. z 1959 r., nr 35, poz. 212 z późń. zm..
 • 6. Liedel Krzysztof, Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, AON, Warszawa, 2010.
 • 7. Rajchel Jan, Grenda Bogdan, Nowak Jacek, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie, WSOSP, Dęblin, 2014.
 • 8. Rajchel Jan, Zabłocki Eugeniusz, Siły Powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym, WSOSP, Dęblin, 2009.
 • 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, Dz. U. z 2011 r., nr 254, poz. 1522.
 • 10. Traktat Północnoatlantycki z 4 kwietnia 1949 roku, Dz. U. 2000 r., nr 87, poz. 970.
 • 11. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 461.
 • 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r., Sygn. akt K 44/07.
 • 13. Żurawski Przemysław, Bezpieczeństwo międzynarodowe wymiar militarny, PWN, Warszawa, 2012.
 • 14. http://airpolicing.wp.mil.pl/pl/50.htmln.
 • 15. http://anakonda.do.wp.mil.pl/pl/1_572.html.
 • 16. http://cop.wp.mil.pl/pl/2.html.
 • 17. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18259400,Rosyjski_An_26_naruszyl_przestrzen_powietrzna_Estonii_.html.
 • 18. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17349?t=Wloskie-radary-w-polskiej-sluzbie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b090aaf-ea89-487a-830e-afd52bcea12b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.