PL EN


2013 | XI | 2 | 97-106
Article title

Działalność Prokuratury Wojskowej Polskich Kolei Państwowych na przykładzie ekspozytury prokuratury przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1944–1949

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The activity of the Prosecutor’s Office of the Polish State Railways – a case study of the agency of the Prosecutor’s Office at the District Headquarters of the State Railways based in Katowice in the years 1944–1949
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
To a large part of Polish society the formal end of the Second World War did not mean its real decline. The so-called ‘war on the tracks’ was still going on, though it was not as much of the military as the political, economic or legal character. The ‘weapon’ used in this war by the Polish authorities was the then legal system and administration of justice, the latter being tightly dependent on the political system of the day. The progressing liberation of Poland from under the German occupation with the country’s simultaneous passing under the Soviet influences, posed, among others, tasks of rebuilding the railways infrastructure to the so-called ‘people’s power’, which was a necessary condition of rebuilding the state as such. Fighting all forms of sabotage aimed at operations of the railways was then one of the main tasks and goals behind the activity of the then state authorities. The militarization of the state railways, which caused the railways-based administration of justice to be put under the army’s justice system, entailed application of specific principles according to which sentences were passed: from then on – in view of their exceptional significance – being much more severe.
Year
Volume
XI
Issue
2
Pages
97-106
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu.
References
 • Jasiak Ksawery. 2004. „W majestacie „ludowego prawa”. Skazani przez „wymiar sprawiedliwości” w Łodzi w latach 1945–1956”. K¬¬ultura i Historia 7.
 • Żurawicki S. 1946. „Tendencje prawodawcze demokracji ludowej”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 2-3: 119.
 • Leon Chajn. 1946. „Trzeci rok”. Demokratyczny Przegląd Prawniczy 7.
 • Prokopowicz J. 1945. „Rola Prokuratury Wojskowej PKP w zakresie uruchomienia i usprawnienia kolejnictwa” Wojskowy Przegląd Prawniczy 3-4: 436.
 • Tarnowski Aleksander. 1945. „Geneza nowego polskiego ustawodawstwa wojskowego”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 1: 3-4.
 • Miętek Alina. 1970. „Materiały źródłowe obrazujące działalność prokuratur wojskowych Ludowego Wojska Polskiego w okresie wojny 1943–1945”. Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej 2.
 • Mastalerz Jan. 1945. „Nowe zadania prokuratury wojskowej”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 1.
 • Nazarewicz Jerzy. 1979. „Działalność legislacyjna państwa ludowego w zakresie prawnej jego ochrony w latach 1944–1945”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 2.
 • Nazarewicz Jerzy. 1973. „Wojskowe prokuratury specjalne (1944–1957)”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 4.
 • Nazarewicz Jerzy. 1983. „Udział prokuratury wojskowej w ochronie ludowo-demokratycznego ustroju w Polsce w latach 1944–1955”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 3.
 • Władyka Stanisław. 1963. Organizacje wymiaru sprawiedliwości w PRL. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Tkaczew Władysław. 1994. Powstanie i działalność organów Informacji Wojska Polskiego w latach 1943– 1948. Warszawa: Bellona.
 • Muszyński Jerzy. 1964. Zasady ustrojowe sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej w Polsce Ludowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Kallas Marian, Adam Lityński. 2003. Historia ustroju i prawa Polski Ludowej. Warszawa: LexisNexis.
 • Kochański Aleksander. 1996. Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944–1956). Warszawa.
 • Murzynowski Andrzej, Jan Rezler. 1972. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944–1970. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Romanowska Elżbieta. 2012. Karzące ramię sprawiedliwości ludowej. Prokuratury wojskowe w Polsce w latach 1944–1955. Warszawa: LTW.
 • Poksiński Jerzy. 1996. My, sędziowie, nie od Boga… .1996. Warszawa.
 • Kurpierz Tomasz. 2004. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946–1955. 2004. Katowice.
 • Drogoń Andrzej. 2003. O rozumieniu roli prokuratury w pierwszych latach Polski Ludowej. W Miscelliana Iuridica. T. 3. Tychy.
 • Rzepliński Andrzej. 2001. Przystosowanie ustroju sądownictwa do potrzeb państwa totalitarnego w Polsce w latach 1944–1956. W Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956. Witold Kulesza, Andrzej Rzepiński, red. Warszawa: IPN. KŚZpNP : UW. IPSiR.
 • Zaborski Marcin. 1997. Oni skazywali na śmierć... Szkolenie sędziów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956. W Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła. Warszawa: DiG.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b0cd37c-6ae5-40da-9f5b-b18a454e050a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.