PL EN


2007 | 3 | 24-35
Article title

Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw regionu południowego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the synthetic diagnosis of the social and economical situation of thestudied region, especially referring to the state and development tendencies of small and me-dium-sized enterprises in dynamic perspective, that is in years 2001-2005. The author presentsconditions for small and medium-sized enterprises functioning and development, which are laidin regional business environment, on the other hand he focuses on developmental tendenciesof SMEs sector in the studied region.
Keywords
PL
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczoœści i Innowacji, Polska
References
 • Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju 2003, 2005, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN, Warszawa.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, 2005, T. Kalinowski (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Dębski J., 2002a, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, t. 2, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Dębski J., 2002b, Przedsiębiorczość prywatna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, t. 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Opis sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 • Ośrodki innowacji w Polsce, 2005, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań-Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2003, 2003, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2005, 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa
 • Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego [w:] Polska 2005. Raport o stanie gospodarki, 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nomenklatury jednostek terytorialnych dla celów statystycznych NTS (Dz.U. z 2004 r., Nr 98, poz. 998).
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 • Surażska W., 1999, Potencjał rozwojowy województw 1999, Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, Warszawa.
 • Wielki Ranking Miast 2003, 2003, Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, Warszawa.
 • Województwo małopolskie 2004, 2005, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b1a7302-9e15-48da-ab7e-0e82adbd9e20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.