PL EN


2013 | 16 | 2(32) |
Article title

„Oficyna Poetów” — niszowy kwartalnik literacko-artystyczny (1966–1980)

Content
Title variants
EN
Oficyna Poetów [Poets’ Press] — a high-end arts and literary quarterly (1966–1980)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka usytuowała działalność Oficyny Poetów i Malarzy Czesława i Krystyny Bednarczyków w Londynie (1949–1991/1992) na tle innych polskich wydawnictw na Wyspach Brytyjskich od wybuchu II wojny światowej do dnia dzisiejszego. Skupiła się szczególnie na bezprecedensowej inicjatywie wydawniczej — elitarnym kwartalniku „Ofi cyna Poetów”, który ukazywał się w latach 1966–1980
EN
This article charts the place of the Poets and Painters’ Press, run in London from 1949 until 1991/92 by Czesław and Krystyna Bednarczyk in the context of other Polish media that functioned in the United Kingdom since the outbreak of World War II. This study focuses in particular on the Bednarczyks’ most extraordinary labour of love — the high-end quarterly Ofi cyna Poetów [Poets’ Press] which appeared regularly between 1966 and 1980
Year
Volume
16
Issue
Physical description
Contributors
  • Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 21D, PL 25-406 Kielce
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b216c96-607b-4c48-8aa4-d08294fddecc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.