PL EN


2013 | 2 | 1 | 68-78
Article title

Settlement w postępowaniu antymonopolowym – ekonomiczna analiza kosztów i korzyści z punktu widzenia przedsiębiorcy

Content
Title variants
Economic analysis of companies’ decision to settle in competition cases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza kosztów i korzyści związanych z udziałem przez przedsiębiorcę w procedurze settlement, a w szczególności analiza opłacalności niekwestionowania przed sądem decyzji uzgodnionej z organem antymonopolowym. Na początku przedstawiono główne czynniki determinujące decyzję przedsiębiorcy, omawiając dodatkowo pokrewne instytucje prawa antymonopolowego. Następnie dokonano rachunku kosztów i korzyści w formie uproszczonego modelu. Rozważania te służą wyodrębnieniu tych elementów, które odgrywają najważniejszą rolę w przesądzeniu o atrakcyjności złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w zakresie settlement.
EN
The purpose of this paper is to analyze, from the economic perspective, the companies’ decision to settle in competition cases with special emphasis placed on costs and benefits of challenging a settlement decision in courts. The paper starts with the presentation of the main factors determining the companies’ incentives to settle comparing them also to other competition law instruments (i.a. leniency and commitment decisions). This relationship is illustrated in the following section by way of a simple model of the companies’ settlement decision problem. The interplay of various factors means that the defendant’s net incentive to settle will depend on the strength of various effects among which timing and cost of capital appear to be decisive.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
68-78
Physical description
Dates
published
2013-03-01
Contributors
  • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
  • Ehlermann C.-D., Marquiz M. (red.), European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements Under EC Competition Law, Hart Publishing 2010
  • Krajewska E., Settlement w świetle doświadczeń europejskich – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, iKAR 2012,1(4)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b23f80f-ea2e-4a6a-b490-aa16c6dcbced
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.