PL EN


2018 | 44 | 1 (167) | 163–188
Article title

„Oswajanie” Norwegii – wzory osiedleńcze polskich migrantów w Norwegii

Authors
Content
Title variants
EN
“Appropriating” Norway – Polish Migrants’ Settlement Patterns in Norway
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wzorów osiedleńczych polskich migrantów i ich rodzin w Norwegii oraz przybliżenie mechanizmów, przez które zachodzi ich adaptacja do życia w Norwegii. Artykuł oparty jest na badaniach jakościowych (wywiady z 24 rozmówcami, zima–lato 2014) i ilościowych (ankieta internetowa, maj i czerwiec 2015 r., 648 osób) przeprowadzonych w ramach projektu TRANSFAM, jak również na ofi cjalnych statystykach i rezultatach wcześniejszych badań. Autorka wykorzystała ponadto rezultaty obserwacji poczynionych podczas pobytu w Oslo, gdzie w sierpniu 2016 r. przebywała jako visiting researcher na uczelni Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Zebrany materiał pozwala stwierdzić, że bez względu na początkowe plany Polacy wydłużają swój pobyt w tym kraju. Wraz z rozwojem sieci migracyjnych oraz wzrostem liczby dzieci rodzących się w Norwegii i sprowadzanych przez rodziców do tego kraju, czasowa migracja Polaków przybiera formę długotrwałego pobytu. Dominujący po 2004 r. wzór czasowych migracji przeważnie mężczyzn zostaje uzupełniany przez długookresowe migracje rodzinne.
EN
The article aims to analyze Polish migrants and their family migration patterns to Norway, as well as how they adjust to the new country. It is based on qualitative (24 interviews, wintersummer 2014) and quantitative (web-survey, May-June 2015, 648 respondents) research conducted in the framework of the TRANSFAM project. Official statistics and earlier study results are also applied. The author gained additional knowledge from observations made during her visit as a visiting researcher at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. On the basis of the analysed material, it can be concluded that regardless of their initial plans, Poles prolong their stay in Norway. Together with the development of a migrants network and a growing number of children born there or brought by their parents, Polish migrants’ stay in Norway turns into a long-term one. A dominant pattern of primary male migration at the beginning of the 21st century has been accompanied by the stable family migration pattern.
Contributors
  • Uczelnia Łazarskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b261cbb-34bd-4b9e-80ab-dea1fef98c66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.