PL EN


2018 | 521 | 112-121
Article title

Plany finansowe państwowych funduszy celowych – wybrane problemy dotyczące statusu materialnoprawnego i proceduralnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Posługując się metodą dogmatycznoprawną i analityczną, zbadano status prawny państwowych funduszy celowych i ich planów finansowych, a także zidentyfikowano i sklasyfikowano relacje między planami finansowymi funduszy celowych i budżetem państwa w ramach ustawy budżetowej. Wykorzystując materiał normatywny i dorobek doktryny prawa finansowego, wykazano, że szczególny status prawny państwowych funduszy celowych wpływa na rangę prawną ich planów finansowych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę o istnieniu relacji materialnoprawnych i proceduralnych między tymi planami finansowymi i budżetem państwa. Udowodniono, że planowanie przychodów i wydatków tych funduszy jest związane z planowaniem budżetowym. Wykazano, że od ustawowej „rocznej perspektywy” planowania w funduszach istnieją wyjątki obejmujące niewygasanie z końcem roku niezrealizowanych wydatków oraz nakaz sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym. Ustalono, że plany finansowe funduszy celowych mają charakter normatywny.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b2a8f34-3aee-47d4-a774-d4c217a1b006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.