Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 66 | 10: Glottodydaktyka | 91-102

Article title

Oaza czy kolejna fatamorgana, czyli nauczanie i uczenie się języka polskiego metodą Callana

Title variants

EN
The Holy Grail of Just Another Fool’s Paradise – Teaching and Learning Polish Based on the Callan Method

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W latach 2014 i 2015 w londyńskiej szkole jpjo Polword zostały przeprowadzone dwa pilotażowe kursy języka polskiego „Pollan” – eksperymentalnej metody nauczania języka polskiego jako obcego. Bazuje ona na pryncypiach popularnej Metody Callana, z powodzeniem stosowanej w nauczaniu języka angielskiego jako obcego od lat 60. ubiegłego stulecia. Polega ona generalnie na ćwiczeniu umiejętności szybkiego rozumienia pytania i automatyzacji wypowiedzi. „Pollan” jest pierwszą próbą przetransponowania metody na język obcy. Wybór metody został podyktowany obiecującymi wynikami z punktu widzenia szybkości uczenia się języka.
EN
In 2014 and 2015 two experimental courses of Polish as a foreign language were run at Polword – a school of Polish as a foreign language. Pollan is based on the principles of the Callan Method, which has been used successfully in teaching English as a foreign language for many years. It is based on the assumption that students can quickly acquire the basic knowledge and develop fluency using the method of mechanical repetition. Pollan was the first attempt of transposition of the method into any foreign language.

Contributors

  • Uniwersytet Cambridge

References

  • Arabski J., 1983, The role of age in second/foreign language acquisition, „Glottodidactica” 17.
  • Arabski J., 1997, Przyswajanie języka drugiego a pamięć werbalna, Katowice.
  • Callan R.K.T., 2004, Callan Method, Polish, Student’s Book 1: Lessons 1-24, Cambridge.
  • Callan R.K.T., 2013, Callan Method. Student’s Book. Stage 1: Lessons 1-9, Cambridge.
  • Hrehovcik T., 2003, The Callan Method or “English in a Quarter of the Time”, Universitatis Brunensis, http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/BSE/BSE_2003-9_Scan/BSE_29_10.pdf [dostęp: 15.09.2015].
  • Konecna A., 2011, Callan Method Under Scrutin, Masaryk University, Faculty of Arts, https://is.muni.cz/th/199218/ff_m/?lang=en;id=133463 [dostęp: 15.09.2015].
  • Krzyk A., 2014, The Callan Method And Its Use In Secondary School English Lessons, „Episteme”, I, nr 23, s. 69-79, http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_23_1.pdf [dostęp: 15.09.2015].
  • Nowosielska E., 2011, Teaching Language. Functions In The Callan Method, praca licencjacka napisana w KUL pod kierunkiem dra M. Klebana, Lublin.
  • Szymczak M.K., 1980, Problemy psychologiczne w uczeniu się wymowy L2, w: Wybrane metody glottodydaktyki, red. J. Arabski, Katowice 1980.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7b30917b-e623-4b27-beef-fc3b7ee93293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.