PL EN


2017 | 469 | 50-59
Article title

Identyfikacja czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba wskazania czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwo domowe jako jednostka nabywająca podlega zmianom, np. przechodząc przez poszczególne fazy cyklu życia rodziny. Sposób gospodarowania zmienia się w zależności od tego, w której fazie rozwojowej gospodarstwo się znajduje. Zmiany w wydatkach mogą być skutkiem zmiany składu gospodarstwa oraz zmian pozycji społeczno-zawodowej i podstawowych charakterystyk demograficznych. Dodatkowymi czynnikami decydującymi o sytuacji mieszkaniowej gospodarstwa domowego mogą być zmienne, takie jak: wiek oraz płeć głowy gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia, zatrudnienie głowy gospodarstwa, liczebność gospodarstwa oraz liczba dzieci na utrzymaniu itp. Do identyfikacji czynników determinujących sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych zostaną użyte techniki wielowymiarowej analizy statystycznej, takie jak analiza korespondencji i regresja logistyczna.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b30c0f2-e90d-4c27-b3ca-309f2997e5d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.