PL EN


2019 | 22 | 299-316
Article title

Obsada stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych w Polsce po II wojnie światowej

Content
Title variants
EN
The staffing of judges’ posts in common courts in Poland after World War II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym problemem przy odbudowie sądownictwa po II wojnie światowej była obsada stanowisk sędziowskich. Nowe władze tzw. komunistyczne, uległe dyrektywom płynącym z Moskwy, nie miały własnego, wystarczającego zaplecza kadr prawniczych. Do pracy w sądach wracali więc przedwojenni sędziowie, którzy w większości nie byli zwolennikami ideologii marksistowsko-leninowskiej. Byli oni poddawani procesowi weryfikacji. Powszechnym zjawiskiem było w okresie lat 1944–1947 łamanie przez władze przepisów proceduralnych w zakresie obsady stanowisk sędziowskich. Z biegiem czasu nowe władze umocniły się. Po wyborach w 1947 r. opracowany został plan wymiany „starej” kadry sędziowskiej. Władze dążyły do nasycenia sądów „sędziami nowego typu”, niekoniecznie posiadającymi gruntowne wykształcenie prawnicze, lecz przeszkolonymi pod względem ideowym i politycznym.
EN
The main problem in rebuilding the judiciary after the Second World War was the staffing of judges’ posts. The new so-called „communist” authorities, subordinated to the directives coming from Moscow, did not have their own, sufficient legal staff. Thus, the pre-war judges, who mostly did not follow the Marxist-Leninist ideology, returned to work in the courts. They were subjected to the process of verification. A common phenomenon in the years 1944–1947 was the violation by the authorities of procedural regulations concerning the staffing of judges’ posts. With time the new authorities became stronger. After the elections in 1947, a plan was drawn up to replace the so-called „old” judicial staff. The authorities aimed at imbuing the courts with „new types of judges”, not necessarily with a thorough legal education, but with ideological and political training.
Contributors
  • Urząd Miejski w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b30f786-56ed-419f-bdfa-d6342067a58a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.