PL EN


2014 | 19 | 243-250
Article title

Kompetencja frazeologiczna i jej wpływ na kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego

Content
Title variants
EN
Phraseological competence and its impact on the intercultural competence in students of Russian studies
Languages of publication
PL RU
Abstracts
EN
In this article the author draws attention to how phraseological competence affects the deve- lopment of intercultural competence. The study and description of fixed word combinations is quite long and has rich history. However, more recently, in grounds of phraseological studies, a concept of didactics of phraseolo- gy appeared. Collocations refer to culture ancient and modern customs, they derive from literature and religion, they also carry the information about the country and its communities, which makes them an ideal material for use in the development of intercultural competence in students of philology. Generally speaking, interculturalism is the understanding and tolerance of a foreign culture and a cross-cultural exchange. Contact with other languages and cultures enables the development of intercultural communi- cative competences.
Year
Issue
19
Pages
243-250
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • W.N. Telija, Frazeologizmy-idiomy jako stereotyp kultury, tł. D. Misiąg, [online] .
 • W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000
 • E. Zawadzka, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004
 • M. Sułkowska, Od frazeologii do frazeodydaktyki. Studia teoretyczne i praktyczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2013, nr 3015
 • M. Sułkowska, Z zagadnień frazeodydaktyki, czyli o kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie związków frazeologicznych, [w:] Nauczyciele języków obcych dziś i jutro, pod red. M. Pawlaka, A. Mystkowskiej-Wiertelak, A. Pietrzykowskiej, Poznań - Kalisz 2009
 • K. Myczko, Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego, [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, pod red. M. Mackiewicza, Poznań 2005
 • Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie, pod red. H. Bawej-Krajewskiej, G. Czetwertyńskiej, Warszawa 2001
 • D. Pasini, A. Ćavar, Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego, [w:] Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, pod red. I. Generowicz, E. Kaczmarskiej, I. M. Dolińskiego, Warszawa 2009
 • C.E. Snow, Dwujęzyczność i przyswajanie drugiego języka, [w:] Psycholingwistyka, pod red. J.B. Gleason, N.B. Ratner Gdańsk 2005
 • S. Rapacka, Kształcenie kompetencji interkulturowych uczestników procesu dydaktycznego poprzez rozwój komunikacji językowej, [online]
 • H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 1999
 • H.B. Баско, Русские фразеологизмыi в ситуациях, Москва 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b352be3-483d-4af0-ab02-e80dbba83f98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.