PL EN


2015 | 8 | 11-33
Article title

Tendencje rozwoju światowego handlu rybami i produktami rybnymi w okresie powojennym

Authors
Content
Title variants
EN
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF WORLD TRADE IN FISH AND FISH PRODUCTS IN THE POSTWAR PERIOD
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do najważniejszych zmian w funkcjonowaniu światowej gospodarki rybnej w okresie powojennym zalicza się zmianę regulacji międzynarodowego prawa morza. Celem artykułu jest określenie tendencji rozwoju światowego handlu rybami i produktami rybnymi w okresie powojennym oraz próba identyfikacji wpływu nowych regulacji prawa morza na ukazane kierunki rozwoju handlu rybnego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w okresie 1977–1999 zaszły istotne zmiany w dynamice i strukturze geograficznej światowego handlu artykułami rybnymi, będące skutkiem nowych regulacji prawa morza. Wpływ tych regulacji na tendencje rozwoju międzynarodowych obrotów produktami rybnymi w latach 2000–2011 uległ natomiast znacznemu osłabieniu.
EN
The most important changes in the functioning of the global fisheries economy in the postwar period include changing the regulation of the international law of the sea. This article aims to identify the trends of development of world trade in fish and fish products in the postwar period and attempt to identify the impact of new regulations for fish trade development trends depicted. Analyses show that in the period 1977–1999 there have been significant changes in the dynamics and the geographical structure of world trade in fish, resulting from new regulations law of the sea. The impact of these regulations on the trends in the development of international trade in fish products in the years 2000–2011 has however diminished.
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bonfil R. i in., Impacts of Distant Water Fleets: An Ecological, Economic and Social Assesment, [w:] The Footprint of DWF on World Fisheries. Endangered Sea Campaign, WWF International, Godalming, Survey, U.K. 1998.
 • Daszkowska E., The Reasons And Perceptible Effects of the Food Crisis in the First Decade of the 21th Century. Activities Taken by the European Union and the World Bank Aimed at Stabilizing the Situation, “Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2008, vol. 4(10).
 • Dobrzycki E., Światowe rybołówstwo morskie. Zarys głównych problemów i tendencji rozwoju, STN, Szczecin 1980.
 • Dudziński J., Knap R., Skutki międzynarodowych regulacji światowego rybołówstwa, [w:] Globalizacja w gospodarce światowej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.
 • Dudziński J., Rola czynnika pieniężnego w wyznaczaniu tendencji cen handlu międzynarodowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, nr 417.
 • FAO Yearbook of Fishery Statistics 1963, FAO, Rome 1965.
 • FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2012, FAO, Rome 2014.
 • FAOSTAT, http://faostat3.fao.org/home/E.
 • FishStatJ, http://www.fao.org/fishery statistics/software/fishstatj/en.
 • Garibaldi L., Limongelli L., Trends in Oceanic Captures and Clustering of Large Marine Ecosystems. Two Studies Based on the FAO Capture Database, FAO Fisheries Technical Paper, No 435, FAO, Rome 2002.
 • Knap R., Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowana w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Recent Commodity Market Developments, Trends and Challenges, UNCTAD, Geneve 2009.
 • Straburzyński A., Uprawnienia państw nadbrzeżnych w dziedzinie eksploatacji zasobów morza, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980.
 • UNCTAD Commodity Price Bulletin, http:/stats.unctad.org.prices.
 • UNCTADstat, http://unctadstat.unctad.org/wds/Report Folders/ reportFolders.aspx.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b382294-e607-486d-819a-071f31893584
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.