PL EN


2017 | 466 | 213-222
Article title

Spójność w krajach UE15 po kryzysie fiskalnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W oparciu o spełnienie nominalnych kryteriów konwergencji monetarnej i dyscypliny fiskalnej, do 2001 r. 12 krajów przyjęło wspólną walutę, po czym nastąpił okres rozwoju gospodarczego wszystkich państw strefy euro. Kryzysy zadłużeniowy i fiskalny ujawniły, że kraje strefy euro nie dokończyły procesu integracji, co stanowi przeszkodę w ich rozwoju. Kraje UE po kryzysach mają obniżoną konkurencyjność, wyższe zadłużenie publiczne i politykę pieniężną o niskiej skuteczności. Celem badania jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odegrało w tym procesie przyjęcie wspólnej waluty i jakie inne czynniki tu oddziaływały. Tezą jest stwierdzenie, to nie przyjęta waluta ani kryteria fiskalne, a konwergencja realna, w tym poziom konkurencyjności gospodarek krajowych i wydajności pracy, w największym stopniu determinują spójność. Jedną z przyczyn problemów jest niedobór wspólnych mechanizmów polityki gospodarczej oraz nierównowagi wewnętrzne. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że kraje strefy euro powinny przyjąć wspólne ramy polityki fiskalnej oraz skoordynować krajowe polityki rozwoju gospodarczego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b397037-afb7-4b92-81da-16271b52e7c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.