PL EN


2015 | 8 | 1(14) | 123-136
Article title

Działalność informacyjna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim

Authors
Content
Title variants
EN
Information activity of the Provincial and Municipal Library in Gorzów Wielkopolski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia służbę informacyjną jako jedno z głównych zadań Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Od początku swego istnienia, tj. od 1992 r., jej pracownicy w zestawieniach statystycznych porządkują i sumują liczbę udzielonych informacji: bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. Taką działalnością objęte są wszystkie działy, agendy i filie. Należy jednak podkreślić, że w książnicy powstały odrębne centra informacyjne, charakteryzujące się obiegiem, transferem i obecnością wyspecjalizowanych tematycznie informacji. Odwiedzający te działy użytkownicy poszukują i z dobrym skutkiem otrzymują pełne wiadomości na temat regionu, turystyki, Unii Europejskiej, Francji, Stanów Zjednoczonych, mniejszości narodowych, biznesu i gospodarki. Procesy zmieniające oblicze biblioteki, jak komputeryzacja, e-zbiory, dostęp do Internetu, katalog OPAC czy strony WWW, przyczyniły się niewątpliwie do otwarcia i poszerzenia oferty informacyjnej i potrzeb społeczeństwa nowej generacji. Gorzowska książnica jest przykładem sprawnie działającej biblioteki hybrydowej, gdzie obok papierowych źródeł informacji dostępne są źródła elektroniczne. Taki sposób organizacji poszerza formy działalności informacyjnej, skierowanej do wszystkich jej użytkowników, stając się miejscem przyjaznym i wspomagającym w poszukiwaniu i udzielaniu informacji o szerokim spektrum zainteresowania.
EN
The article discusses the information service as one of the foremost tasks of the Provincial and Municipal Public Library in Gorzów Wielkopolski (WiMBP). Since its inception (1992), its employees in their statistical reports present the amount of information provided to the users. Information-related activities are covered by all departments, agencies and branches of the library. It should be noted, however, that separate information centres have been created in WiMBP, characterized by the transfer and presence of specialized thematic information. Visitors to these departments receive good quality information on the region, tourism, the European Union, France, the United States of America, minorities, business and economy. Processes changing the image of the library such as computerization, e-collections, OPAC, the website, have contributed to its opening to the needs of a new generation. WiMBP in Gorzów Wielkopolski is an example of an efficient hybrid library where next to traditional paper resources digital collections and electronic resources are available. In this way, the library widens its information scope to reach readers of all ages.
Year
Volume
8
Issue
Pages
123-136
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
author
References
 • Augustynowska Irena, Proces tworzenia zbiorów, bazy naukowej i informacyjnej małej biblioteki uczelnianej na przykładzie Biblioteki Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, [w:] Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych: teoria i praktyka, pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2005, s. 191–200.
 • Dobrowolska Małgorzata, Tajemnice gorzowskiej książnicy, „Ziemia Gorzowska” 2007, nr 31, s. 27.
 • Janiak Małgorzata, Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna, [w:] Biblioteki cyfrowe, pod red. M. Janiak, M. Krakowskiej, M. Próchnickiej, Warszawa 2012, s. 15–65.
 • Kamińska Krystyna, Drogowskazy: rozmowy z Magdaleną Pisklak, kierowniczką Działu Informacyjno-Bibliograficznego WiMBP, „Ziemia Gorzowska” 1994, nr 26, s. 2.
 • Małgorzata Podgórska, Potrzeby informacyjne użytkownika: rozważania na przykładzie Biblioteki Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, [w:] Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych: Teoria a praktyka, pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2005, s. 31–40.
 • Poślada Urszula, Działalność informacyjna a wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w lubelskim środowisku akademickim, [w:] Kształtowanie wizerunku biblioteki, pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2007, s. 171–178.
 • Rychter Magdalena, Wiwisekcja: syndrom przeinformowania, „Wprost” 2008, nr 11, s. 34–37.
 • Urban Bogumiła, Potrzeby informacyjne: klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej, [w:] Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, pod red. Z. Dacko-Pikiewicz, M. Chmielarskiej, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 37–52.
 • Wasiak Andrzej, Współczesne zasoby informacyjne, Białystok 2007.
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim: informator, Gorzów Wielkopolski 2006.
 • Wojewódzka i Miejska biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim [online] [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.wimbp.gorzow.pl/?d=53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b3a03c2-4b33-44c5-855b-add68eb35442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.