PL EN


2019 | 1(32) Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów bibliotecznych i archiwalnych | 75-94
Article title

Konserwacja, promocja i digitalizacja zbiorów w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

Content
Title variants
EN
Conservation, promotion and digitisation of collections in the Library of the Congregation of the Mission in Kraków
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konserwacja, promocja i digitalizacja zbiorów w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Abstrakt: Celem artykułu jest omówienie działań podejmowanych w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na rzecz ochrony, promocji oraz udostępniania zbiorów. Na początku XXI w. rozpoczęto wieloletni projekt konserwacji. Do konserwacji pełnej przeznaczono 20 woluminów, około 800 książek poddano konserwacji zachowawczej. W ramach promocji zorganizowano łącznie 12 wystaw. Na pięciu z nich zaprezentowano książki poddane konserwacji. Na pozostałych siedmiu przedstawiono woluminy najcenniejsze pod względem treści, opraw i znaków własnościowych. W trosce o lepszy dostęp do wybranych woluminów przeprowadzono digitalizację najcenniejszych książek. Część z nich jest dostępna online.
EN
The purpose of the article is to present the activities engaged in the Library of the Congregation of the Mission for the protection, promotion and the making accessible of the collections. At the beginning of the 21st century the many -year project of conservation was started. Twenty volumes were earmarked for complete preservation, about 800 books underwent conservation. Within the framework of promotion one organised a total of 12 exhibitions. The purpose of five of them was to present books which were subject to conservation. The remaining seven ones presented the most worthwhile volumes in terms of content, covers and marks of ownership. In order to ensure better access to selected volumes one digitised the most worthwhile books. A part of them is available online.
Contributors
 • CM Katedra Archiwistyki i NPH Instytut Historii Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Ars moriendi (1514). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id= 525 (11.01. 2018). B
 • Biblia Sacra (1260). Pobrane z: http://http://digital.fides.org.pl/dlibra/docme tadata?id=1514 (11.01. 2018).
 • Biblia w obrazach. Piękno ukryte w starych księgach Andrzej Filip Kilian, Gustaw Doré – artyści biblijni. Wystawa reprodukcji grafik Andrzeja Kiliana i Gustawa Doré, (2009). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • Biblie Stradomskie, (2005). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Folder wystawy. Kraków AMS, Zespół Muzeum.
 • Ciechańska, M., Chrościcki, W. (2005). Częściowa konserwacja zachowawcza rękopisów i inkunabułów z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Notes Konserwatorski, 9, s. 122–134.
 • Ciesielska, A. (2008). Dokumentacja konserwatorska klocka z przełomu XV/ XVI wieku (87 ‑III ‑B) ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Włocławek. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A. (2009a). Dokumentacja konserwatorska inkunabułu „Commentarii in quattuor libros…”, św. Bonawentury, ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy, sygn. 38 ‑III ‑B. Włocławek. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A. (2009b). Dokumentacja konserwatorska inkunabułu „Questiones super I ‑mo Sententiarum libro”, św. Bonawentury, ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy, sygn. 52 ‑III ‑B. Włocławek. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K. (2007). Konserwacja zachowawcza wybranych starodruków z księgozbioru kleparskiego z Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie: dokumentacja konserwatorska. Kraków. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K. (2008). Konserwacja zachowawcza wybranych starodruków z Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie: dokumentacja konserwatorska. Kraków. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K. (2009). Planowana konserwacja dzieła Ludolphusa de Saxonia z 1495 roku „Meditationes vita Christi” ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1/2 (28/29), s. 73–78.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K. (2010). Konserwacja zachowawcza 71 starodruków z Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Kraków. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K. (2010a). Ludolph de Saxonia „Vita Christi sive meditationis secundum seriem Evangelistarum”, Norymberga 1495, ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Włocławek –Gostyń. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K. (2010b). Zbiór 78 druków ulotnych o sygnaturze 20 III B, ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Włocławek–Gostyń. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K. (2011). O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii z Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (cz. A). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1/2 (32/33), s. 42–53.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K., Winiarczyk, M. (2005). Konserwacja zachowawcza zbioru inkunabułów i starodruków w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie: dokumentacja konserwatorska. Kraków. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak- Łukaszewicz, K., Winiarczyk, M. (2008). Konserwacja zachowawcza wybranych starodruków z Biblioteki Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Kraków. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Ciesielska, A., Wawrzyniak -Łukaszewicz, K., Winiarczyk, M. (2009). Konserwacja zachowawcza wybranych starodruków z Biblioteki Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Kraków. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Druki ulotne, klocki, konwoluty. Konserwacja inkunabułów i starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy, (2009). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • Druki ulotne, klocki, konwoluty. Konserwacja inkunabułów i starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy. Pobrane z: http://muzeum.misjonarze. pl/?page_id=212 (15.01.2018), http://fides.org.pl/index.php/wiadomosci/67 - unikalna -kolekcja - drukow -ulotnych (15.01.2018); https://famvin.org/pl/2010/ 01/08/wystawa - odrestaurowanych - starodrukow -w -muzeum -historyczno - misyjnym/ (15.01.2018), http://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/archiwum/ ksieza - misjonarze -wystawa - starodrukow -w - muzeum - historyczno - misyj nym- 3221/ (15.01.2018).
 • Głos (1792). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=1024 (11.01.2018).
 • Historia zapisana w drukach ulotnych (2016). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • Katechizm drogowskazem wiary. Przegląd katechizmów od Trydentu do współczesności (2013). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • Kommissya (1768). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id= 1081 (11.01.2018).
 • Mituś -Nowak, K. (2003). Biblioteka Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie: przyczynek do dziejów i próba charakterystyki stanu obecnego. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1/2 (16/17), s. 175–199.
 • Na ratunek książce (2006). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • Na ratunek książce cz. II (2008). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • Na ratunek książce. Pobrane z: http://muzeum.misjonarze.pl/?page_id=65 (15.01.2018).
 • Neue Garten ‑Lust oder Völliges (1750). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/ dlibra/docmetadata?id=1515 (11.01.2018).
 • O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii (2011). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • O ratowaniu „Vita Christi” Ludolfa z Saksonii. Pobrane z: http://fides.org. pl/index.php/wiadomosci/56 - o - ratowaniu -vita - christi -ludolfa -z - saksonii (15.01.2018); http://muzeum.misjonarze.pl/?page_id=107 (15.01.2018); http:// misjonarze.pl/?p=2744; http://www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl/galeria/wystawa -vita - christi -2011 -02 (15.01.2018).
 • Pawłowski, P. (2011). Ludolf z Saksonii i jego „Vita Christi” w edycji z 1495 r. ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. (Cz. B). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1/2 (32/33), s. 54–63.
 • Płaszczyńska, K. (2009). Oprawy z XVI i XVII wieku w Bibliotece Księży Misjonarzy w Krakowie. Studium wstępne. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza S. Gruchały. Kraków 2009.
 • Płaszczyńska, K.(2011). Dekoracja opraw skórzanych XVI–XVII w. – figuracyjne motywy na radełkach (na przykładzie opraw z Biblioteki Księży Misjonarzy w Krakowie). W: A. Ptak, K. Baran (red.), Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii (s. 278–281). Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Płaszczyńska -Herman, K. (2013). Nieznane książki króla Zygmunta Augusta w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej R. LXIII, s. 71–81.
 • Płaszczyńska -Herman, K. (2014a). Scenariusz wystawy „W deszczki oprawić” Kraków (mps w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie).
 • Płaszczyńska -Herman, K. (2014b). Scenariusz wystawy „Znaki własnościowe w Bibliotece Księży Misjonarzy w Krakowie”. Kraków (mps w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy).
 • Postilla (1488). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=904 (11.01.2018).
 • Postilla (1499). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=526 (11.01.2018).
 • Projekt (2004). AMS, Zespół Biblioteka, Wnioski 2004, Kirche in Not, Nr 03/01680. Polen/Krakow.
 • Prośba – dofinansowanie dezynfekcji zbiorów bibliotecznych (2003). AMS, Zespół Biblioteka, Wnioski 2004, Pismo do A.B.E. Marketing Publisher’ Distribution.
 • Przywrócony blask. Konserwacja inkunabułów i starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy, (2008). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • Przywrócony blask. Konserwacja inkunabułów i starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy. Pobrane z: http://muzeum.misjonarze.pl/?page_id=82 (15.01.2018); https://famvin.org/pl/2008/12/23/przywrcony -blask -wystawa - w -muzeum -historyczno -misyjnym -na -stradomiu (15.01.2018).
 • Rosa, H. (2004). Konserwacja zapobiegawcza – ocena stanu zachowania i warunków przechowywania zbioru starodruków w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie wykonana w kwietniu 2004. Toruń AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Rosa, H., Damulewicz, I. (2004). Konserwacja zapobiegawcza zbioru inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Notes Konserwatorski, 8, s. 93–104.
 • Sermones (1466). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=903 (11.01. 2018).
 • Sententiarum (1491). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id= 906 (11.01. 2018).
 • Sententiarum (1510). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id= 905 (11.01. 2018).
 • Skarby Biblioteki Księży Misjonarzy, (2004). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
 • Somatotomia Anthropologica (1686). Pobrane z: http://http://digital.fides.org.pl/ dlibra/docmetadata?id=1508 (11.01.2018).
 • Stanislaus (1773). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id= 1073 (11.01.2018).
 • Tabella (1781). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=1076 (11.01.2018).
 • Trophaevum Vitae Solitariae (1620). Pobrane z: http://http://digital.fides.org.pl/ dlibra/docmetadata?id=1509 (11.01. 2018).
 • Umiński, W. (2004). Prezentacja zbiorów bibliotecznych w Muzeum Historyczno -Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1/2 (18/19), s. 100–106.
 • Umiński, W. (2004/2005). Z działalności biblioteki stradomskiej. Biblioteka dawniej i dziś. Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 24, s. 33–36.
 • Umiński, W. (2007a). Konserwacja zabytkowego zbioru biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1–2, s. 48–56.
 • Umiński, W. (2007b). Na ratunek książce – cykl wystaw pokonserwacyjnych w Muzeum Historyczno -Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1–2, s. 57–65.
 • Umiński, W. (2008). Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru biblioteki misjonarskiej w Krakowie na Stradomiu w roku 2008. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1–2 (26/27), s. 22–27.
 • Umiński, W. (2009a). Działalność Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w roku 2009. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1–2 (28/29), 92–95.
 • Umiński, W. (2009b). Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu – przeszłość i teraźniejszość. Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy, t. 2/2, 35–49.
 • Umiński, W. (2010). Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Konserwacja zapobiegawcza i pełna zbiorów. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1–2 (30/31), s. 100–105.
 • Umiński, W. (2015). Zabytkowe oprawy w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w świetle wystaw. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2 (41), s. 3–18.
 • Umiński, W. (2015/2016). Wystawa pt. „Znaki własnościowe w Bibliotece Księży Misjonarzy w Krakowie”. Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 35, s. 19–23.
 • Vita (1495). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=907 (11.01.2018).
 • „W deszczki oprawić” najpiękniejsze oprawy starych druków z XV–XVIII wieku w Bibliotece Księży Misjonarzy, (2014). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Folder wystawy. Kraków. Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy (AMS), Zespół Muzeum Historyczno -Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie (Zespół Muzeum). Wawrzyniak-Łukaszewicz, K. (2008). Dokumentacja konserwatorska klocka z przełomu XV/XVI w. (89 ‑III ‑B) ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Gostyń. AMS, Zespół Biblioteka, mps.
 • Wawrzyniak-Łukaszewicz, K. (2009). Dokumentacja konserwatorska inkunabułu (66 ‑III ‑B) ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Gostyń. AMS, Zespół Biblioteka, mps. Wojdyła, B.,
 • Wojtczak, M. (2005). Konserwacja zapobiegawcza – warsztaty toruńskie (Toruń, 25–28 maja 2004 r.). Notes Konserwatorski, 9, s. 219–224.
 • Woźniak, M. (2006). Konserwacja pełna i zachowawcza zabytkowych rękopisów i druków ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Notes Konserwatorski, 10, s. 160–185.
 • Wypis (1754). Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=1026 (11.01.2018).
 • Zadanie – Dofinansowanie dezynfekcji książek i czasopism dziewiętnastowiecznych. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (2003). AMS, Zespół Bi blioteka, Wnioski 2003, umowa SUBIN 3/2003.
 • Zadanie – Dezynfekcja i konserwacja woluminów – cz. I (2004). AMS, Zespół Biblioteka, Wnioski 2004, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, umowa 10/R.U.DBB/2004.
 • Zadanie – Dezynfekcja i konserwacja woluminów ‑ cz. II. (2005). AMS, Zespół Biblioteka, Wnioski 2005, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, umowa 10/R.U.DBB/2004.
 • Zadanie – Konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Wybrane starodruki i inkunabuły. (2007). AMS, Zespół Biblioteka, Wnioski 2007, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowa nr 8302/FPK/2007/DNN.
 • Zadanie – Konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Wybrane starodruki i inkunabuły – kontynuacja (2008). AMS, Zespół Biblioteka, Wnioski 2008, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowa nr 395/08/FPK/DNN.
 • Zadanie – Konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Księży Misjonarzy (2009). AMS, Zespół Biblioteka, Wnioski 2009, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowa nr 1059/09/FPK/DNN.
 • Zadanie – Konserwacja zabytkowych zbiorów Biblioteki Księży Misjonarzy (2010). AMS, Zespół Biblioteka, Wnioski 2010, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowa nr 4213/10/FPK/DNN.
 • Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy, (2014). Wystawa w Muzeum Historyczno -Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Folder wystawy. Kraków. AMS, Zespół Muzeum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b3a7ac4-26d5-4621-aa76-33f35c96558f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.