PL EN


2014 | Tom 21 | 351-364
Article title

Powojenny ogląd samokształcenia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The post-war overview on self-education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano krytycznego przeglądu stanowisk dotyczących samokształcenia w Polsce w okresie powojennym. W konkluzji Autor stawia hipotezę o istnieniu dwóch typów osób uprawiających samokształcenie. Jeden z nich to ludzie, którzy podejmują trud samokształceniowy w celu upodobnienia się do określonego wzoru – są tzw. „zewnątrzsterownymi”, i ludzie, podejmujący doskonalenie siebie (we wszystkich stronach własnej osobowości), aby sprawnie wykonywać zadania, które stawia przed nimi życie („wewnątrzsterowni”).
EN
The paper presents a critical review of the positions on self-education in Poland after World War II. In conclusion, the author hypothesizes that there exist two types of people engaged in self-education. One type is applied to those who commit themselves to self-education in order to become similar to specific pattern and those people are referred to as “other-directed”; another one refers to people taking self improvement (in all sides of their own personality) to efficiently perform tasks that life puts in front of them (inner-directed).
Year
Volume
Pages
351-364
Physical description
Contributors
author
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
References
 • Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2009), Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń.
 • Matulka Z. (1979), Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia, PWN, Warszawa.
 • Okiński W. (1935), Procesy samokształceniowe, Dom Książki Polskiej, Poznań.
 • Okoń W. (1981), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 • Pieter J. (1963), Psychologiczne problemy samokształcenia, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Półturzycki J. (1991), Dydaktyka dorosłych, Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Półturzycki J. (2014), Niepokój o dydaktykę, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom.
 • Semków J. (1987), Poznawanie świata i doskonalenie siebie wobec możliwości i ograniczeń środowiskowych; człowiek na drodze samokształcenia, [w:] Uczący się dorosływ świetle badań. Materiały konferencyjne 28–29 września 1987, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Semków J. (2013), Całożyciowe uczenie się z perspektywy wielokulturowych problemów współczesności, [w:] Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Spasowski W. (1923, III wyd. 1961), Zasady samokształcenia, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1928), Socjologia wychowania, t. II, Warszawa.
 • Basińska E. (2012), Tuning życia – sekrety kształcenia w ujęciu andragogicznym, Łódź, www.postawnarozwoj.uni.lodz.pl/admin/.../TUNING%20ŻYCIA.pdf (dostęp: 05.06.2014).
 • Jarmużek J. (2014), Samokształcenie wymaga określenia własnej tożsamości, „Edukacja i Dialog”, luty 2006, www.eid.edu.pl (dostęp: 05.06.2014).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b3e6a0c-53d1-4dce-95d7-7a3067558ce2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.