PL EN


2019 | 45 | 4 (174) | 7–26
Article title

Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków. W odkrywaniu sprawstwa

Content
Title variants
EN
The Power of Women’s Migration. Historical and Sociological Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi przegląd zagadnień badawczych w obszarze studiów nad migracjami kobiet ze szczególnym uwzględnieniem mobilności Polek. Charakteryzujemy stopniową zmianę paradygmatu, która doprowadziła do zaobserwowania odmienności migracji kobiet i mężczyzn oraz uznania w związku z tym, że płeć jest niezwykle ważną zmienną niezbędną przy ich analizowaniu i wyjaśnianiu. Naszym celem jest również przedstawienie mobilności Polek w perspektywie historycznej, jak i zarysowanie współczesnych trendów w polskich studiach migracyjnych. Poszukujemy siły i sprawczości migrantek, ich determinacji w zmianie życia nie tylko dla siebie, ale i rodzin, uwzględniając złożony ekonomiczno-społeczny kontekst globalny i krajowy. Inspiracją do przygotowania tekstu w takiej perspektywie, jak i całego tomu była 100. rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych.
EN
The article is a review of research areas in the field of women’s migration studies with particular emphasis on the mobility of Polish women. We characterize the gradual paradigm shift, which has led to the observation of differences in the migration of women and men, and recognition that gender is a key variable necessary for analyzing and explaining them. Our goal is also to present the mobility of Polish women in a historical perspective, as well as to outline contemporary trends in Polish migration studies. We are looking for the strength and agency of migrant women, their determination to change lives not only for themselves but also for their families, and take into account the global and national socio-economic context. The inspiration for both the article and the entire volume was the 100th anniversary of granting electoral rights to Polish women.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b45164d-f495-45dc-8b75-08096aacb11a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.