PL EN


2016 | 3 | 225-229
Article title

An analysis of the level of knowledge about diabetes among pregnant women

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
References
 • Lechner A, Lohr S, Seissler J. Gestations diabetes. Der Internist 2011; 52: 1149–1157.
 • Kinalski M. Ciąża powikłana cukrzycą [cited 15.03.2015]. Avaible from URL: http://diabetologiaonline.pl/index.html.
 • Antos E, Nowak B, Olszewski J. The analysis of midwives’ knowledge on the education of women with gestational diabetes and preparation for it. JPHNMR 2013; 4: 29–36.
 • Boratyn-Dubiel L, Chmiel Z. Znaczenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą. Zdr Publ 2010; 120(3): 316–323.
 • Ruxer M, Ruxer J, Markuszewski L. Edukacja terapeutyczna jako metoda leczenia chorych na cukrzycę. Diabetol Dośw Klin 2005; 5(4): 253–259.
 • Gogola C, Koltarz B, Naworska B, et al. Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą. Probl Pielęg 2010; 18(3): 348–352.
 • Łagoda K, Kobus G, Bachórzewska-Gajewska H. Wpływ cukrzycy ciążowej na rozwój płodu i noworodka. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2008; 4(4): 168–173.
 • Wender-Ożegowska E , Zawiejska A. Cukrzyca i ciąża, problem nie tylko diabetologów i położników. Przew Lek 2007; 10(4):64–71.
 • de Oliveira IR , Nascif-Júnior IA , Rocha SM. Promoting health in families of children with type 1 diabetes mellitus. Int J Nurs Pract 2010; 16(2): 106–111.
 • Kiszczak-Bochyńska E. Edukacja chorego na cukrzycę jako zadanie lekarza rodzinnego. Med Rodz 1999; 2: 31–34.
 • Szcześniak G, Łopatyński J. Edukacja diabetologiczna w warunkach poradni lekarza rodzinnego i poradni diabetologicznej.Fam Med Prim Care Rev 2007; 9(3): 623–627.
 • Baczyńska E, Bała M, Jaeschke R. Czy po cukrzycy ciężarnych większe jest ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2? Ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u kobiet z cukrzycą ciężarnych – przegląd systematyczny. Med Prakt 2009: 10: 117.
 • Callaghan WM. Poród to nie koniec problemu. Obserwacja kobiet chorych na cukrzycę ciążową. Ginekol Dypl 2010; 12(3):13–16.
 • Derkacz M. Rozwiewanie wątpliwości – czyli jak poprawnie rozpoznawać cukrzycę ciążową według aktualnie obowiązujących wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego [cited 04.01.2016]. Avaible from URL: http://www.medexpress.pl/.
 • Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2015. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego [cited 04.01.2016]. Avaible from URL: https://journals.viamedica.pl/index.
 • Arjmandi Far M, Ziaei A, Kazemnejad S. The impact of maternal age, pre-pregnancy body mass index, weight gain and parity on glucose challenge test (GCT). Int J Fertil Steril 2012; 5(4): 207–210.
 • Sokołowska B, Wiśniewska M, Borzęcki A. Analiza wybranych aspektów sposobu odżywiania kobiet ciężarnych. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(3): 291–292.
 • Ko JM, Lee JK. Effects of a coaching program on comprehensive lifestyle modification for women with gestational diabetes mellitus. J Korean Acad Nurs 2014; 44(6): 672–681 (Abstract).
 • Otto-Buczkowska E. Pociążowe zaburzenia metabolizmu glukozy. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(1): 23–26.
 • Majda A, Walas K, Samoiluk O. Jakość życia kobiet z cukrzycą ciążową. Probl Pielęg 2014; 22(4): 459–463.
 • Matej-Butrym A, Butrym M, Jaroszyński A. Self-assessment of compliance with physician recommendations and glycaemic control in patients with type 2 diabetes. Fam Med Prim Care Rev 2015; 17(2): 111–114.
 • Marciniak B, Kimber-Trojnar Ż, Szylar-Braun M. Wpływ poziomu samokontroli u ciężarnych z cukrzycą na częstość porodu przedwczesnego i sposób ukończenia ciąży. Klin Perinatol Ginekol 2007; 43(3): 44–47.
 • Krystoń-Serafin M, Jankowiak B, Krajewska-Kułak E, et al. Ocena wiedzy pacjentów na temat cukrzycy typu 2 jako niezbędny element terapii. Diabetol Prakt 2005; 6(71): 7–14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b4c2b58-97d8-44f2-8938-166583632eee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.