PL EN


2020 | 2 | 19-35
Article title

Niemcy i język niemiecki w strukturach Unii Europejskiej w XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Germany and the German Language in the Structures of the European Union in the 21st Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor dokonał analizy udziału Niemców w najważniejszych strukturach Unii Europejskiej pod kątem ich wpływu na procesy decyzyjne w tej organizacji. Podkreślił, że wprawdzie pod względem ilości urzędników Niemcy nie są reprezentowani proporcjonalnie do liczby ludności, ale to w ich rękach znajdują się najważniejsze stanowiska. Język niemiecki uznawany jest za język roboczy w UE, ale z różnych przyczyn posługuje się nim niewiele osób. Rząd niemiecki, Auswärtiges Amt i Instytut Goethego od wielu lat zabiegają o zwiększenie posługiwania się językiem niemieckim w administracji UE, ale nie przynosi to spodziewanych efektów.
EN
The author analyzed the participation of Germans in the most important structures of the European Union in terms of their impact on decision-making processes in this organization. He emphasized that, although in terms of the number of officials, Germany is not represented in proportion to the population, but the most important positions are in their hands. German is recognized as a working language in the EU, but for various reasons few people speak it. The German government, Auswärtiges Amt and Goethe Institute have been striving for many years to increase the use of German in the EU administration, but this is not bringing the expected results.
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b5272cd-5290-4fd8-997b-c8f5e7ab040f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.