PL EN


Journal
2017 | 7 | 127-143
Article title

Future anxiety as a predictor of the fear of childbirth

Content
Title variants
PL
Lęk porodowy jako predyktor lęku porodowego
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The fear of childbirth is an emotional phenomenon, the mild symptoms of which are felt by most women, independently of their condition and stage of their pregnancy. The fear of childbirth is a variable which according to most research results has a negative influence on procreation decisions, the course of pregnancy and the childbirth. A group of Polish women (N = 350) was examined. Woman participants were invited for research by gynaecological clinics. They filled in the questionnaire which includes Fear of Childbirth (Putyński, 1997), Future anxiety (Zaleski, 1996) Zimbardo Time Perspective Inventory (Zimbardo & Boyd, 1999), obstetric and sociodemographic questions. The regression analysis has been made testing to what extent the obstetric, sociodemographic and psychological factors explain the occurrence of the fear of childbirth. The obtained data make it possible to differentiate the temporal orientation, future anxiety, as psychological variables having the biggest influence on the fear of childbirth.
PL
Lęk przed porodem jest zjawiskiem emocjonalnym, którego łagodnych objawów doświadcza większość kobiet, niezależnie od stanu i etapu ciąży. Lęk przed porodem jest zmienną według większości badań oddziałującą na decyzje prokreacyjne, przebieg ciąży i porodu. Lęk przed porodem jako zmienna silnie wpływa na deklarowanie chęci cesarskiego cięcia. Przebadano grupę (N = 350) polskich kobiet, które były zapraszane do badań poprzez przychodnie ginekologiczne. Kobiety wypełniały ankietę mierzącą następujące konstrukty: lęk przed porodem (Putyński, 1997), lęk przed przyszłością (Zaleski, 1996), orientację temporalną (Zimbardo i Boyd, 1999) oraz metryczkę mierzącą zmienne położnicze i demograficzne. Wykonano analizę regresji, testując, na ile czynniki socjodemograficzne, położnicze oraz psychologiczne wyjaśniają występowanie lęku porodowego. Uzyskane dane pozwalają na wyróżnienie orientacji, a w szczególności lęku przed przyszłością, jako zmiennych mających największy wpływ na lęk przed porodem.
Journal
Year
Issue
7
Pages
127-143
Physical description
Contributors
 • University of Opole, Institute of Psychology
 • University of Opole, Institute of Psychology
References
 • Coley, R.L., & Chase-Lansdale, P.L. 1998. Adolescent pregnancy and parenthood: recent evidence and future directions. American Psychologist, 53 (2), 152.
 • Dousti, Y., Nozari, M., & Janbabai, G. 2013. Time Perspective in Healthy Individuals and Patients Suffering from Cancer and Diabetes. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, (6), 157–165.
 • Ekman, P. 1998. Nastroje, emocje i cechy oraz Wszystkie emocje są podstawowe. Natura emocji. Gdańsk: GWP.
 • Hanna-Leena Melender, R.M. 2002. Experiences of fears associated with pregnancy and childbirth: a study of 329 pregnant women. Birth, 29 (2), 101–111.
 • Hofberg, K., & Ward, M.R. 2003. Fear of pregnancy and childbirth. Postgraduate Medical Journal, 79 (935), 505–510.
 • Juczyński, Z. 2001. Spostrzegana kontrola a strategie radzenia sobie z przewlekłym bólem. Sztuka Leczenia, 7 (2), 9–16.
 • Kjærgaard, H., Wijma, K., Dykes, A.-K., & Alehagen, S. 2008. Fear of childbirth in obstetrically low‐risk nulliparous women in Sweden and Denmark. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 26 (4), 340–350.
 • MacKenzie, S.B., & Podsakoff, P.M. 2012. Common method bias in marketing: causes, mechanisms, and procedural remedies. Journal of Retailing, 88 (4), 542–555.
 • Mercer, R.T., & Ferketich, S.L. 1988. Stress and social support as predictors of anxiety and depression during pregnancy. Advances in Nursing Science, 10 (2), 26–39.
 • O’Hara, M.W. 1986. Social support, life events, and depression during pregnancy and the puerperium. Archives of General Psychiatry, 43 (6), 569–573.
 • Putyński, L. 1997. Lęk porodowy. Jego istota i metoda pomiaru. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (1), 147–152.
 • Saisto, T., & Halmesmäki, E. 2003. Fear of childbirth: a neglected dilemma. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 82 (3), 201–208.
 • Salmela-Aro, K., Read, S., Rouhe, H., Halmesmäki, E., Toivanen, R.M., Tokola, M.I., & Saisto, T. 2012. Promoting positive motherhood among nulliparous pregnant women with an intense fear of childbirth: RCT intervention. Journal of Health Psychology, 17 (4), 520–534.
 • Söderquist, J., Wijma, B., & Wijma, K. 2006. The longitudinal course of post-traumatic stress after childbirth. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gy­ne­cology, 27 (2), 113–119.
 • Spielberger, C., Strelau, J., Tysarczyk, M., & Wrześniewski, K. 1987. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (ISCL). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Zaleski, Z. 1996. Future anxiety: Concept, measurement, and preliminary research. Personality and Individual Differences, 21 (2), 165–174.
 • Zar, M., Wijma, K., & Wijma, B. 2002. Relations between anxiety disorders and fear of childbirth during late pregnancy. Clinical Psychology & Psychotherapy, 9 (2), 122–130.
 • Zimbardo, P., & Boyd, J. 2008. The time paradox: The new psychology of time that will change your life. Simon and Schuster.
 • Zimbardo, P., & Boyd, J.N. 1999. Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77 (6), 1271–1288. http://doi.org/10.1037//0022-3514.77.6.1271.
 • Zimbardo, P., Sword, R., & Sword, R. 2012. The time cure: Overcoming PTSD with the new psychology of time perspective therapy. John Wiley & Sons.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b58d246-f30d-4018-ab72-0f451eaccaf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.