PL EN


2014 | 11 | 369-387
Article title

Czas związany z inwestycjami rzeczowymi i finansowymi firm

Content
Title variants
EN
Time associated with tangible and financial investments of enterprises
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Investments in tangible and financial assets are made in the framework of firms financial management. These investments are inherently linked with time. Category of time has been discussed in the literature, among other religious, philosophical and economic. Furthermore, the article presents the definitions of time as well as the definitions of tangible and financial investments. It presents project cycle tangible and financial investments, as well as focuses on an problem of time and value of money.
Year
Volume
11
Pages
369-387
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Gdańska Szkoła Wyższa
References
 • Behrens W., Hawranek P. M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 • Czarnek J., Ocena efektywności i jej elementy, [w:] J. Czarnek, K. Marcinek, M. Jaworek, A. Szóstek, Efektywność projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 • Czekaj J., Dreszer Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1998.
 • Ewangelia według świętego Łukasza, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009.
 • Hołdowska E., Czas w problematyce inwestycyjnej, PWE, Warszawa 1974.
 • Kędzierski L., Metodyka badania i oceny opłacalności inwestycji finansowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Organizacji i Zarządzania, Sierpc 2006.
 • Kędzierski L., Inwestycje finansowe spółek akcyjnych, Wydawnictwo Oficyna, Gdańsk 2000.
 • Kosiński J., Nowe techniki w projektowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Zastosowanie algorytmów genetycznych, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2001.
 • Księga Rodzaju, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań – Warszawa 1971.
 • Popularna encyklopedia, Collins, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2010.
 • Sedláček T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, PWN, Warszawa 2005.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, a-ówdzie, t. 1, red. B. Dunaj, Reader’s Digest, Warszawa 2001.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830, t. 2, PWN, Warszawa 1997.
 • Tyburski W., W kręgu nowożytnej filozofii niemieckiej, [w:] W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
 • Wachowiak A., Św. Augustyna system filozofii chrześcijańskiej, [w:] W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
 • Arystoteles, Fizyka, http://sady.up.krakow.pl/antfil.arystoteles.fizyka.htm (dostęp: 6.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b601358-4702-4f48-8d60-a5f163937c39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.