Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 176 | 168-178

Article title

Ekonomika informacji: przedmiot i zakres badawczy

Authors

Content

Title variants

EN
Economics of Information - Research Field

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The articles presents research field of economics of information. It points key role of information in taking optimal allocation decisions and imperfect information as a determinant of economics of information progress. Specific of information markets in imperfect information conditions is characterized. The necessity of narrow and wide approach to research field of economics of information is recommended.

Year

Volume

176

Pages

168-178

Physical description

Contributors

References

 • R. Frydmana, M.G. Goldberga: Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Kurs walutowy i ryzyko. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • P. A. Samuelson: Ekonomia 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; B. Czarny: Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2011, s. 21.
 • R. Żelazny: Ekonomia wieku informacji i wiedzy - w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji. W: Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji. Red. G. Musiał. Wydawnictwo UE, Katowice, 2011, s. 81.
 • J. E. Stiglitz: Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3, s. 89.
 • D. Foray: The Economics of Knowledge. MIT Press, Cambridge, London 2006, s. 3.
 • P.F. Drucker: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 150.
 • J. Oleński: Ekonomika informacji. Podstawy. PWE, Warszawa 2001, s. 21-26.
 • A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 405-406; The Economics of Information. Cheltenham. Eds. D.K. Levine, S.A. Lippman. Edward Elgar 1995.
 • F.A. Hayek: The Use of Knowledge in Society. "The American Economic Review" 1945, Vol. XXXV, s. 519-520.
 • G.J. Stigler: The Economics of Information. "The Journal of Political Economy" 1961, Vol. LXIX, No. 3, s. 213-225.
 • M. Rothschild, J.E. Stiglitz: Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information. "Quarterly Journal of Economics" 1976, Vol. 90, Iss. 4, s. 630-649.
 • S. Grossman, J.E. Stiglitz: Information and Competitive Price Systems. "American Economic Review" 1976, Vol. 66, Iss. 2, s. 246-253.
 • J. Barkley Rosser: A Nobel Prize for Asymmetric Information: the economic contributions of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. "Review of Political Economy" 2003, Vol. 15, No. 1, s. 3-4.
 • J.E. Stiglitz: Information and the Change in the Paradigm in Economics. "American Economic Review", Vol. 92, Iss. 3, s. 470.
 • G.A. Akerlof: The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. "Quarterly Journal of Economics" 1970, Vol. 84, Iss. 3, s. 488-500.
 • M. Spence: Job Market Signaling. "Quarterly Journal of Economics" 1973, Vol. 87, Iss. 3, s. 355-374.
 • M. Spence: Competition in Salaries, Credentials, and Signaling Prerequisites for Jobs. "Quarterly Journal of Economics" 1976, Vol. 90, Iss. 1, s. 51-74.
 • P. Nelson: Information and Consumer Behavior. "Journal of Political Economy" 1970, Vol. 78, Iss. 2, s. 311-329.
 • S. Forlicz: Informacja w biznesie. PWE, Warszawa 2008; Idem: Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • J. Oleński: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003.
 • J. Oleński:Ekonomika informacji. Podstawy. PWE, Warszawa 2001; D.T. Dziuba: Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Difin, Warszawa 2007.
 • J. Oleński: Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego. Difin, Warszawa 2010.
 • A. Czerwiński: Przemiany na rynkach informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • F. Machlup: The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, New Jersey 1962.
 • M.U. Porat: The Information Economy. Definition and Measurement. U.S. Department of Commerce, Office of Telecommunications, Special Publication 77-12 (1) Vol. 1-9, Washington 1977.
 • H.R. Varian: Markets for Information Goods. University of California, Berkeley 1998; http:// http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/japan/japan.html#SECTION00020000000000000000 (15.12.2012).
 • J.E. Stiglitz:The Contribution of the Economics of Information to Twentieth Century Economics. "Quarterly Journal of Economics", Vol. 115, Iss. 4, s. 1443.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7b685fab-9943-4a80-bd66-00728ac2aeb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.