PL EN


2018 | 2(27) | 19-27
Article title

Funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna kuratora związana z przygotowaniem skazanego do zwolnienia z zakładu karnego

Authors
Content
Title variants
EN
Educational and rehabilitation function performed by probation officers in the process of preparation of convicts for release from prison
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zarówno powody wprowadzenia przepisów regulujących przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego, jak i cele tych rozwiązań prawnych wskazują na funkcję profilaktyczną kuratorów, którzy realizują w tym trudnym procesie, przygotowującym osadzonych w zakładach karnych do życia na wolności, przypisane im zadania, ponieważ kurator w ramach wykonywanych zadań pomaga skazanemu pokonać te trudności i wyeliminować te czynniki, które w sposób znaczący przyczyniły się do wejścia w konflikt z prawem przez skazanego. Funkcja ta wydaje się być dominująca spośród innych funkcji realizowanych przez kuratorów w ramach omawianej instytucji, jednakże jej realizacja związana jest z licznymi trudnościami.
EN
Both the reasons for implementation of provisions regulating the preparation of convicts for release from prison and the objectives of these legal solutions indicate that the role of probation officers is preventive in nature. As part of this difficult process of social and economic re-integration of released prisoners back into society, probation officers perform tasks they are entrusted with, i.e. they help convicts overcome various difficulties and eliminate factors that drove them to break the law in the first place. This function seems to be dominant among other functions performed by probation officers within the discussed institution, however, its fulfilment involves many difficulties
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8633
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b6a798c-7ad6-4655-a548-1c647b5af347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.