PL EN


2019 | 8 | 115-130
Article title

Strategia rozwoju turystyki kulinarnej na przykładzie Festiwalu Smaków w Uniejowie

Content
Title variants
EN
Development strategy of culinary tourism– the Festival of Tastes in Uniejów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach zauważa się dynamiczny rozwój turystyki kulinarnej, która aktywizuje wiele obszarów zarówno wiejskich, jak i miejskich w celach autopromocyjnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty turystyki kulinarnej oraz Uniejowskiego Festiwalu Smaków, jako jednego z przejawów tendencji i determinanty mającej wpływ na popularność Uniejowa wśród turystów oraz skuteczne narzędzie strategii marketingowej gminy. Metodyka przyjęta do osiągnięcia założonego celu artykułu obejmuje: przegląd i analizę literatury przedmiotu dotyczącej turystyki kulinarnej oraz Uniejowa, własne badania empiryczne polegające na analizie materiałów źródłowych m.in. Paszportów Degustatora zebranych podczas ostatniej edycji festiwalu, a także obserwacje i doświadczenia własne z prac związanych z organizacją wydarzenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że Uniejowski Festiwal Smaków jest przykładem efektywnego i atrakcyjnego wykorzystania potencjału gastronomicznego miasta i jego zaplecza obszarów wiejskich gminy w celach promocyjnych
EN
In recent years, there has been dynamic development of culinary tourism which activates many rural and urban areas for self-promotion purposes. The aim of this article is to present the essence of culinary tourism and the Festival of Tastes in Uniejów as a manifestation of this trend as well as a development factor increasing the popularity of the city among tourists and an effective municipal tool of marketing strategy. The methodology adopted to achieve the objectives of the article includes: review and analysis of the literature on the subject of culinary tourism and Uniejów, own empirical research based on the analysis of Taster’s Passports collected during the last edition of the festival, and observations related to the organization of the event. Based on the research it was found that the Festival of Tastes in Uniejów can be an example of effective and attractive use of the gastronomic potential of the city and the rural areas of the commune for promotional purposes.
Year
Volume
8
Pages
115-130
Physical description
Contributors
 • Dział Promocji, Urząd Miasta w Uniejowie
 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Awedyk M., Charakterystyka społeczno-demograficzna oraz ekonomiczna naturystów uczestniczących w pozaeuropejskich wycieczkach poznawczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 591, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 53.
 • Czarniecka-Skubina E., Turystyka Kulinarna, „Przegląd Gastronomiczny” 2008, nr 12, s. 10–11.
 • Gabryelski D., (red.), Kulinarne Podróże po Łódzkiem, część 3, Polska Press Grupa, Warszawa 2016, s. 72.
 • Gontarz J., Podążaj ze smakiem, „Gorące Źródła. Magazyn Term Uniejów”, Wyd. PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o., Uniejów, 2019, s. 9–11.
 • Gontarz J. (red.), Smaki Uniejowa, Wyd. Urząd Miasta Uniejów, Uniejów, 2018, https://uniejow.pl/download/publikacje_promocyjne/Album_Smaki_Uniejowa_2018.pdf [dostęp: 14.06.2019].
 • Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 144/13, s. 396−408.
 • Hipsz N., Wieś polska – postawy, styl życia, CBOS, 2013, s. 1–14, https://www.cbos.pl/spiskom.pol/2013/k_117_13.pdf [dostęp: 14.06.2019].
 • https://uniejow.pl/download/w_uniejowie/publikacje_kulinarne/Czas_na_smaki.pdf [dostęp: 14.06.2019].
 • Kobojek E., Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 9−22.
 • Kugiełko M., Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 11, s. 64–66.
 • Kulawiak A., Smętkiewicz K., Polityka lokalna gminy Uniejów – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2016, nr 24, s. 87−104.
 • Kulawiak A., Rachwał T., Smętkiewicz K., Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych ma przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2018, nr 32(3), s. 69−97.
 • Latour T., Smętkiewicz K., Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych warunkujące ich wykorzystanie do celów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH–2 w Uniejowie. Uniejów jako najmłodsze uzdrowisko termalne w Polsce, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 79−93.
 • Purchla J., Dziedzictwo, a transformacja, MCK w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 15–16.
 • Smętkiewicz K., Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Wyd. Ibidem, Łódź 2014, s. 238.
 • Smętkiewicz K.K., Smętkiewicz K.M., Walory przyrodnicze gminy Uniejów – formy ochrony przyrody, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 95−119.
 • Wołocznik A., Szmigiel S., Czas na smaki – kulinarny Uniejów, Wyd. Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver, Warszawa 2018.
 • Wołocznik A., Szmigiel S., Szelągowska K., Zielonka A., Tradycja kulinarna Uniejowa, Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver, Warszawa 2018.
 • Woźniczko M., Orłowski D., Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska, „Turystyka kulturowa” 2016, nr 5, s. 61–63.
 • VI edycja Festiwalu Smaków już za nami, 2019, https://uniejow.pl/aktualnosci/vi-edycja-festiwalu-smakow-juz-za-nami.html [dostęp: 14.06.2019].
 • Bank Danych Lokalnych GUS, 2019, https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 21.06.2019].
 • Czas na Smaki – Uniejów kulinarny, 2018, http://gosilver.org.pl/strona-glowna/nasze-projekty/warsztaty-kulinarne/ [dostęp: 14.06.2019].
 • Festiwal kulinarny w Uniejowie, 2017, https://tvnmeteo.tvn24.pl/wideo/festiwal-kulinarny-w-uniejowie,1,502,1633006.html [dostęp: 14.06.2019].
 • Google maps, 2019, https://www.google.com/maps [dostęp: 21.06.2019].
 • Hotele i restauracje, 2019, http://uniejow.gotopoland.eu/pl/turystyka/pierwsze-uzdrowisko-termalne/hotele-i-restauracje-uniejow.html [dostęp: 14.06.2019].
 • Kalendarz Imprez Gminy Uniejów, Wyd. Gmina Uniejów, 2019, https://uniejow.pl/wp-content/uploads/2018/12/Kalendarz-Imprez-2019.pdf [dostęp: 14.06.2019].
 • Konferencja na temat lokalnych produktów z udziałem ambasadora Marka Prawdy, 2019, https://uniejow.pl/aktualnosci/konferencja-na-temat-lokalnych-produktow-z-udzialem-ambasadora-marka-prawdy.html [dostęp: 14.06.2019].
 • Kulinarny Uniejów, 2019, http://kulinarny.uniejow.pl/pomysl/ [dostęp: 14.06.2019].
 • Mistrz pizzy na Uniejowskim Festiwalu Smaków, 2018, https://tvnmeteo.tvn24.pl/wideo/mistrz-pizzy-na-uniejowskim-festiwalu-smakow,1,7,1724409.html [dostęp: 14.06.2019].
 • Ogórek Termalny zadebiutował!, 2017, https://uniejow.pl/aktualnosci/ogorek-termalny-zadebiutowal.html [dostęp: 14.06.2019].
 • Ogórek termalny, miód z lokalnych pasiek, mistrzowska pizza, smakowity weekend w Uniejowie, 2018, https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/polska,28/ogorek-termalny-miod-z-lokalnych-pasiek-mistrzowska-pizza-smakowity-weekend-w-uniejowie,257638,1,0.html [dostęp: 14.06.2019].
 • Smaki wiosny w Uniejowie, 2018, http://lodz.tvp.pl/36906104/smaki-wiosny-w-uniejowie-21042018/ [dostęp: 14.06.2019].
 • Uniejów – niesamowite smaki i wszechstronność wody geotermalnej, 2018, https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/polska,28/uniejow-niesamowite-smaki-i-wszechstronnosc-wody-geotermalnej,257695,1,0.html [dostęp: 14.06.2019].
 • Turystyka kulinarna – nowy trend na mapie urlopowej Polaków, 2016, http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=1588 [dostęp: 14.06.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b6b634a-25bb-470f-a9d0-9d6b2ff29a7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.