PL EN


2012 | 30 | 227-239
Article title

Postawy kulturowe pracowników branży informatycznej w Polsce

Title variants
EN
Employee recommendations as a method based on trust – social capital in hiring employees at microenterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano diagnozę postaw kulturowych pracowników branży informatycznej w Polsce. Badania przeprowadzono wśród 415 respondentów ze 101 przedsiębiorstw. Znajomość istniejących postaw jest niezwykle ważna dla zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The author’s aim was to prove the hypothesis that trust, being a significant component of social capital, plays a crucial role in searching for new employees using the assistance of already employed persons, i.e. employee recommendations, for that purpose. The analysis conducted has confirmed that transitivity of trust is of use under the method applied. The body of the article is devoted to the following issues: the specificity of employee recommendations, the role of trust transitivity in employee recommendations and the indicators of applicability of trust based employee recommen¬dations in microenterprises.
Year
Issue
30
Pages
227-239
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyd. TNOiK, Toruń 2007.
 • Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1971.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2011.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wyd. Akademic-
 • kie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Ogbonna E., Managing Organizational Culture: Fantasy or Reality?, „Journal of Human Resource Management” 1992, vol. 3, nr 2.
 • Sikorski C., Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. UŁ, Łódź 1990.
 • Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • Stachowicz-Stanuch A., Kultura marketingowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Wyd. TNOiK, Toruń – Łódź 2002.
 • Szajewski R., Pomoc dla inwestorów, www.paiz.gov.pl/sektory/it [26.05.2010].
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna. Oddz. Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2005.
 • Wicks D., Grandy G., What Cultures Exist in the Tattooing Collectivity?, „Culture and Organization” 2007, vol. 13, nr 4.
 • Wolniak R., Kolektywizm i indywidualizm kulturowy a efektywność organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 8.
 • Wolniak R., Unikanie niepewności w organizacjach publicznych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 2.
 • Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b6cd219-a5a4-4efe-8baa-8415d9441634
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.