PL EN


2016 | 1(220) | 299-304
Article title

Dostęp młodzieży wiejskiej do wykształcenia wyższego (recenzja z: Krzysztof Wasielewski, Młodzież wiejska na uniwersytecie: droga na studia, mechanizm alokacji, postawy wobec kształcenia)

Content
Title variants
Rural Youth’s Access to Higher Education (review of: Młodzież wiejska na uniwersytecie: droga na studia, mechanizm alokacji, postawy wobec kształcenia [Rural Youth at the University: The Way to Study, Allocation Mechanisms, Attitudes to Education] by Krzysztof Wasielewski)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
299-304
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
References
 • CBOS. 2013. Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem. BS/92/2013. Warszawa.
 • Chałasiński, Józef. 1938. Młode pokolenie chłopów. Warszawa: Państwowy Instytut Kultury Wsi.
 • Domalewski, Jarosław i Piotr Mikiewicz. 2004. Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym. Toruń–Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Gorlach, Krzysztof; Zbigniew Drąg i Zygmunt Seręga. 2003. Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • GUS. 2013. Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków. Warszawa.
 • Kowalik, Tadeusz (red.). 2002. Nierówni i równiejsi: sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Michna, Waldemar. 2009. Dostęp młodzieży wiejskiej do szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i wyższych uczelni. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Misztal, Bronisław (red). 2000. Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce: wyzwania w świetle transformacji systemowej. Kraków: Universitas.
 • Osiński, Jan. 1977. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne selekcji młodzieży do studiów wyższych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tarkowska, Elżbieta i Katarzyna Korzeniewska. 2002. Młodzież z byłych PGR-ów: raport z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • TNS. 2013. Czy warto studiować? K.067/13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b6da352-b6a2-4c9a-80a4-80041dfd2c27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.