PL EN


2018 | 4(28) | 16
Article title

Możliwości unifikacji szkolenia młodszej kadry dowódczej szczebla taktycznego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

Content
Title variants
EN
The unification of training of tactical level younger command staff in Air Defence Forces
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper focuses on research findings related to the training of tactical level younger command staff. The author discusses the organisation of qualifying courses for future anti-aircraft battery commanders, analysing the existing legislative provisions and source literature. The research focuses on the selection of candidates as well as forms and methods of their training for the position of battery commander. The paper also contains a comparison of the manner in which courses for anti-aircraft personnel are run and taught in the armed forces of Poland and the USA. The research was conducted on the basis of the author’s analysis of source literature and observations made while participating in the Air Defense Artillery Captains Career Course in the USA. The paper contains conclusions concerning the possibilities of unification of anti-aircraft personnel training from both national and allied perspective.
Contributors
References
 • 1. Dale Edgard, Audiovisual Methods in Teaching, 1969, NY: Dryden Press.
 • 2. Decyzja nr 302/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2013 r. w sprawie dostosowania zaszeregowania do stopni etatowych i grup upo- sażenia stanowisk służbowych oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych, zmian kodów oznaczeń wymagań kwalifikacyjnych oraz zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resor- cie obrony narodowej.
 • 3. Glen Andrzej, Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa, AON, Warszawa, 2013.
 • 4. Okoń Wincenty, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa, 1998.
 • 5. Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa, 1996.
 • 6. Krakowski Krzysztof, Technologia kształcenia w dydaktyce wojskowej, AON, Warszawa, 2012.
 • 7. Niemierko Bolesław, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 1997.
 • 8. Plebańska Marlena, Kula Izabela, E-learning treści, narzędzia, praktyka, ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa, 2011.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, Dz. U. z 2014 r., poz. 1292.
 • 10. Żegnałek Kazimierz, Dydaktyka edukacji obronnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003.
 • 11. www.act.nato.int/elearning. 2. www.sjp.pwn.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7b7510b3-ba3d-4b24-a2cf-ca7c4fd4c9b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.